Menneskemylder, da Tommerup Skole holdt åbent hus

Tommerup

2. oktober 2021

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Fredag eftermiddag summede det i den ældste – og samtidig nu den nyeste – del af Tommerup Skole. Den klassiske og oprindelige skolebygning ud mod Skolevej var fyldt med masser af nysgerrige forældre, bedsteforældre, gamle elever og så selvfølgelig de børn, som skolen naturligvis er der for. De indtog fredag eftermiddag den snart hundred år gamle skolebygning, som blev formelt åbnet efter at have været klar siden midt i corona-tiden, hvor situationen ikke tillod den slags festivitas.

Det tillader tiden heldigvis igen, fortæller skolebestyrelsesmedlem Laura Greve Andersen,  og udvendigt lyste de røde sten, den røde tegl og respekten om den oprindelige arkitektur op, ligesom de synlige facadesten på murene indenfor, terrazzogulvet i gangen, bjælkerne i loftet og mindetavlen om førstelærer Godske på væggen erindrer de daglige brugere om den oprindelige skole. Men oveni dette er meget nyt kommet til: flotte nye materialer, god akustik og ventilation, nye møbler, en stor læringstrappe, lyse og venlige lokaler. Nyindrettede lokaler er at finde, hvor der har været gymnastiksal og senere sløjdlokale, samt lærerboligen på første sal.

Det hele har fået en gennemgribende renovering, som både er nænsom mod det oprindelige udtryk og brugervenligt nyt med venlige og gedigne materialer.

Skolens viceinspektør, Thomas Nielsen bød velkommen akkompagneret af musikskolelærernes band, der bød på lounge-musik i anledningen. Formand for Uddannelse, Børn & Familie, Mogens Mulle Johansen (SF) holdt åbningstale med afsæt i sin egen skolegang på stedet for over 55 år siden. Skolebestyrelsesformand Susanne Holm berørte i sin tale glæden ved alt det nye og de mange nye faciliteter, ligesom Creo-Arkitekternes Henning Gammelgaard Andersen takkede for godt samarbejde og glædede sig over, at tingene kom til at gå op i en højere enhed.

Alle indskolingseleverne var i dagens anledning blevet til et stor kor under ledelse af Rikke Barsøe fra Assens Musikskole. De indtog den nye læringstrappe, hvorfra de underholdt de fremmødte gæster med en flot koncert. 

Holddelte rundvisninger afsluttedes med kaffe og kage samt brunsviger, som forældrebestyrelsen bød gæsterne på. På førstesalen havde Tommerup Skoles Støtteforening en bod. 

Nu er missionen med nyrenoveret indskoling koblet sammen med SFO fuldbragt. Den gamle gule, midlertidige pavillon, som blev opsat i august 1982, er nu fortid og afløst af arkitektonisk og funktionel helhed, som holder hele vejen med respekt for både arkitektur og funktionalitet for et godt læringsmiljø. Det har den snart gjort i 100 år, men nu i helt nye rammer.

De seneste år er Tommerup Skole blevet renoveret for PCB, som pludselig blev et akut tema i rigtig mange offentlige bygninger i hele landet. Tillige med udvendig facaderenovering af hovedfløjen, ligesom helt nye gangarealer, samt klasse- og faglokaler i hovedfløjen er blevet en realitet også

Del denne historie på: