Lokalhistorisk Arkiv og Forening Tommerup klar med nyt årsskrift

Tommerup, Tommerup St., Verninge, Brylle og Nårup 

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

I gamle dage kunne man blive klippet formedelst 2 kr., mens det kostede 1,50 kr. for et barn, dog 2 kr., hvis det var dagen før en helligdag, at barnet skulle klippes. Det fremgår af en prisliste fra Midtfyns Barberlaug af 1937. 

Frisering var prissat til 75 øre., men var det med isvand, skulle man af med 1,25 kr. 

De fleste ydelser kostede 2 kr. eller derunder. Men når lillemor skulle permanentes, var det en større udskrivning, nemlig mellem 10 og 15 kr. 

Prislisten er gengivet på bagsiden af årsskrift 2023 fra Lokalhistorisk Arkiv Forening og Arkiv Tommerup, som dækker sognene Tommerup, Broholm, Brylle og Verninge. 

Nyttig sanktbernhardshund

På forsiden ses Mette Marie og Hans Jørgensen, som blev gift i 1917, sammen med deres sanktbernhardshund. 

Parret boede på Hestagergård på Brylle Mark. Gården lå for enden af en lang markvej, og så gjorde den store hund god nytte for føden, for den trak hver dag mælkevognen med de fyldte mælkespande op til vejen, hvor de blev afhentet af en mælkevogn. 

Dengang blev mælkevognen trukket af et par heste, og hvordan det foregik, kan man læse om i pastor emeritus Bent Ole Pedersens barndomserindringer skrevet ca. 1991. 

Studehandlen

I artiklen om Verninge Kro bliver læserne mindet om, at politiske studehandler, som navnet antyder, på ingen måde er noget nyt. I 1883 handlede det om at anlægge en vej fra Verninge til den kommende jernbanestation i Tommerup, som fik navnet Knarreborg og kom i drift i 1884, da Assensbanen blev indviet.

Et flertal i rådet nægtede at betale for ekspropriationer i Verninge, vel fordi de boede vest for Verninge og således boede tættere på Nårup Station og derfor ingen grund så til at anlægge en vej til Tommerup. 

Lokale borgere tog initiativ til at få vejen anlagt og betalt via frivillige bidrag. 

Afgørende blev, at kroejer Mads Madsen på Verninge Kro til meget rimelige penge  tilbød at sælge jord fra kromarken, der lå nord for kroen, på betingelse af, at den kommende landevej kom til gå tæt forbi kroen. Og sådan blev det, og vejen Knarreborgvej ligger der endnu. 

I samme artikel kan man læse, at Verninge Kro på et tidspunkt brugte sloganet ”Er det god mad, det gælder – så Verninge Kro”. 

Det med at have et godt slogan gjaldt også, fremgår det af en anden artikel, for Tommerup Turistfart, nemlig ”Kør ud og se…med Th. P.”

Del denne historie på: