Fusion er ren win-win

Tommerup-Verninge-Brylle

Af Lise Wolf – lw@folkebladet.net

Generalforsalingen hos Danske Seniorer Tommerup-Verninge-Brylle gav valg af et nyt edlem til bestyrelsen, Tage Schärfe, og en ny kasserer, Ingelise K. Hansen.

Bestyrelsen glæder sig nu til at arbejde videre med en fusion med Rådhuskælderens venner, som den ser som en ren win-win situation.

– Fremover vil medlemmer af Danske Seniorer som tidligere kunne deltage i udadvendte aktiviteter såsom foredrag, musikunderholdning, bankospil, fællesspisning, virksomhedsbesøg og udflugter. Derudover vil der være mulighed for at deltage på forskellige hold i Rådhuskælderen, det være sig hobbyhold, stolegymnastik, sangeftermiddage, naturture og madlavning for mænd.    Danske Seniorer får ved fusionen flere medlemmer, og medlemmerne får flere tilbud og skal kun købe eet medlemskort. 

Ren win win situation, lyder det i pressemeddelelsen. Bestyrelsen gør desuden opmærksim på, at der er plads til at oprette flere hold af forskellig art, så det er bare om at sætte fantasien i gang og komme med nogle bud.

Efter generalforsamlingen blev Kristian Madsen fejret for sit 10 års jubilæum som bestyrelsesmedlem. 

Eftermiddagen sluttede med et vedkommende og interessant billedforedrag om Hørindustrien i Tommerup 1918-1969.

Generalforsamling i Støttekredsen Holmely

Støttekredsen Holmely har holdt den årlige generalforsamling 11. januar, hvor formanden Kirsten Hansen kunne se tilbage på et aktivt 2023 med en del gode arrangementer.

Et månedligt søndagsarrangement med underholdning af forskellige musik og sanggrupper. 

Danseaftner som blev planlagt af personalet med støttekredsens bestyrelse som hjælpere. Der blev afholdt sankthansaften med spisning men uden bål på grund af tørke og aktivitetsdag i august, hvor en stor del af beboerne var med til at spille kegler, fiskedam, og kaste med bolde. Fællesspisning i haven i fint vejr bagefter.

Der blev som sædvanligt uddelt jule- og påskekurve på afdelingerne, ligesom nye beboere blev budt velkommen med en blomsterhilsen. 

Som afslutning takkede formanden støttekredsens bestyrelse og personalet for godt samarbejde. 

Regnskabet udviste et underskud, men med en kommunal støtte til det kommende år på 14.500 kr. ser kassereren fortrøstningsfuldt på det nye år.

Der blev vedtaget en kontingentforhøjelse til 75. kr. pr. år

Der var genvalg til bestyrelsen af Anna Svensson og Hanne Blach i for to år. 

Genvalg af Inge Mikkelsen og nyvalg af Anna Marie Frederiksen som suppleanter for 1 år.

Det samme opnåede Else Marie Hansen og Eva Hansen som revisor og revisorsuppleant.

Støttekredsen kommer også med et lille hjertesuk efter generalforsamlingen. 

Flere medlemmer er lig med penge til glæde for Holmelys beboere. Derfor opfordres man til at melde sig til Kirsten Hansen på telefon 91 15 64 43 elle, hvis man får lyst til at støtte det gode arbejde, man kan også indbetale 75 kroner direkte på konto 6880-0001083863 med tilføjelse af navn og adresse, så man kan modtage et program. 

Del denne historie på: