– Det er skidesjovt at spille orgel

Tommerup/Tommerup St.

Af Lise Wolf – lw@folkebladet.net

I 25 år har Ib Berg slået på tangenterne i Tommerup og Broholm Kirker, og selv om han er fyldt 75, har han ingen planer om at stoppe.

Du ser ham måske slet ikke. Han sidder helt oppe under loftet og med ryggen til menigheden, men, hvis han ikke var der, ville salmesangen nok være en lidt fladt oplevelse. 

Søndag efter søndag møder organist Ib Berg troligt op i Tommerup og Broholm Kirker. Og efter han er blevet pensioneret fra sin stilling som folkeskolelærer, tager han også gerne en vikartjans i Verninge i hverdagene.

Ib Berg er ganske enkelt glad for at spille orgel, og efterhånden er det blevet til 25 år som organist ved de to kirker.

Faren kom hjem 

med et orgel

Det hele begyndte for meget længere siden – da han var 17 år, og hans far kom hjem med et hjemmeorgel. Siden har orgelspillet altid haft en plads i Ib Bergs liv.

Den unge Ib vidste ikke rigtig, hvordan han skulle spille på hjemmeorgelet, så han opsøgte organisten i Sankt Nicolai Kirke i Kolding, hvor han boede dengang, og spurgte, og så fik han ellers lov til at øve sig på kirkens orgel. Han husker stadig den oplevelse, det var, at høre musikken bruse ud i det store kirkerum. Og vil gerne slå et slag for, at andre, der måtte have lyst også får den chance.

Uddannelsen som organist er kommet sådan lidt hen ad vejen.

– Egenlig er jeg uddannet smed, men min kone, der nu er død, var lærer, og det syntes hun også jeg skulle være, un betalte endda for det, for dengang var der ikke noget, der hed SU, fortæller Ib Berg, og tanken var åbenbart heller ikke ham selv helt fremmed, så han begyndte på Odense Seminarium.

– Der havde de et orgel i musiklokalet, så det valgte jeg som mit instrument, og seminariet skaffede mig en lærer i Odense, husker han.

Præsten spillede 

trompet til

På et tidspunkt spillede han frivilligt i metodistkirken i Odense og husker stadig, hvordan præsten der akkompagnerede hans orgelspil på trompet og menigheden sang til, så godt det nu lod sig gøre.

– Han skældte ud, hvis de ikke sang som jeg spillede, selv om jeg ikke altid spillede helt rigtigt, husker Ib Berg med et smil.

– Men på et tidspunkt tænkte jeg, at jeg kunne lige så godt kunne få noget for det, siger Ib Berg, og det passede lige med, at Tommerup Kirke søgte en organist.

– Det var Svend Faarvang, der var præst dengang, og han var så venlig at give mig lister med salmerne for de næste tre måneders gudstjenester, så jeg havde noget at øve mig på, fortæller han.

Ib Berg bor i Årslev, så kan kommer kun i Tommerupperne til gudstjenesterne, derfor er han der altid en times tid inden for at øve sig på dagens salmer. Efterhånden vidste han godt Svend, hvilke, der var Faarvangs foretrukne, men med nye præster kommer også nye yndlingssalmer. I dag får han gerne salmerne onsdagen før den søndag, de skal spilles.

Det er også, mens Ib Berg har håndteret orgelerne i de to sogne, at han har fået papir på sin kunnen.

Kirsten Retoft, organist i Ringe, førte ham op til EO, elementær organisteksamen, og siden har menighedsrådene suppleret med penge til lidt efteruddannelse.

Nu kunne man godt tro, at man ind imellem kunne blive træt af altid at skulle spille orgel, om søndagen, når de fleste andre har fri. Men ikke Ib Berg.

– Vores børn var jo voksne, før jeg begyndte, og min kone var rimeligt forstående. I dag er jeg enkemand, og så er det rart at komme ud engang imellem – og så synes jeg også bare, at det er skidesjovt at spille orgel, siger han.

25 års jubilæet markeres søndag 5. marts i Broholm Menighedshus efter gudstjenesten klokken 10.30 i Broholm Kirke. Her serveres et lille traktement, og alle er velkomne.

Del denne historie på: