Tilbud: Grøn og gratis fjernvarmetilslutning i Tommerup St.

Tommerup St.

24. august 2021

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Tre informationsmøder 2., 9. og 13. september

Lige nu kan 635 forbrugere lune sig med fjernvarme fra Tommerup St. Varmeforsyning, men i løbet af ganske få år kan tallet meget vel være fordoblet. 

De 350 kan komme fra tre nye fjernvarmeområder kaldet 1, 2 og 3, nord for jernbanen, mod sydvest og mod nordøst (i begge tilfælde syd for jernbanelinjen). 

De øvrige kan komme fra et nyt friplejehjem, som er på tegnebrættet, og fra andre boligprojekter, der skyder op flere steder i stationsbyen. 

I første omgang handler det dog om de nye fjernvarmeområder, hvor Tommerup St. Varmeforsyning tilbyder gratis tilslutning. 

– Vi har modtaget 4,2 millioner kroner fra Energistyrelsen til konvertering til fjernvarme i de tre områder, og vi vil bruge beløbet på at få ført fjernvarmen ind i de tre områder, dvs. uden udgifter for de nye forbrugere, fortæller bestyrelsesformand Peter Axel Nielsen.  

Således skal en ny fjernvarmeforbruger kun betale for en fjernvarmeunit, ca. 11.000 kroner, samt for at få den tilsluttet og få en eventuel gaskedel demonteret, ca.12.000 kroner, som der dog kan anvendes håndværkerfradrag på. Det giver en nettoudgift på ca. 19.000 kroner, som dog forudsætter at stikledningen ind til huset ikke er længere end 20 meter, i så fald skal der betales yderligere ca. 1500 kroner pr. meter. 

De fleste af de 350 forbrugere i de nye fjernvarmeområder får lige nu varme fra naturgas, et mindretal fra træpillefyr, oliefyr, elvarme og/eller varmepumper. 

Varmepumper er in i disse år, men prismæssigt kan de ikke konkurrere med fjernvarme, mener bestyrelsesformanden. 

– Det koster skønsmæssigt mindst 125.000 kroner at få en varmepumpe installeret, siger Peter Axel Nielsen. 

Når det gælder prisen på fjernvarme, ligger Tommerup St. Varmeforsyning i den pæne ende sammenlignet med andre fjernvarmeselskaber. 

– Vi har beregnet varmeudgiften på et ældre hus på 130 kvadratmeter til godt 12.000 kroner, og dertil kommer, at der er tale om en stabil varmekilde, som vi har ansvaret for, siger varmemester Bjarne Nicolajsen. 

Pris og forsyningssikkerhed er to aspekter ved valg af varmekilde. Et tredje er om kilden er grøn. 

Tommerup St. Varmeforsyning har i en årrække tænkt – og handlet – i grønne baner. 

– Sammen med Tommerup Bys Fjernvarme opførte vi i 2016 et fælles solfangeranlæg, og sidste år tog vi en stor varmepumpe i brug. Den leverer ca. 70 procent af vores energiforbrug, mens solfangerne bidrager med 25 procent. Tilbage er 5 procent, som kommer fra gas, siger Peter Axel Nielsen. 

Tommerup St. Varmeforsyning har beregnet, at en standardforbruger, der konverterer sit olie- eller gasfyr til fjernvarme, vil spare tre tons co2 om året.

Alt i alt slår Peter Axel Nielsen fast, at Tommerup St. Varmeforsyning for længst har ydet sit bidrag til at Danmark kan leve op til 2030-målsætningne om reduktion af co2 forbruget. 

Tommerup St. Varmeforsyning holder tre informationsmøder om tilslutning til fjernvarme, nemlig 2. september, 9. september og 13. september, alle dage klokken 19 og alle tre gange i Fyrtårn Tommerup. 

60-65% af forbrugerne i hver af de tre områder skal sige ja til fjernvarme, for at det er rentabelt for Tommerup St. Varmeforsyning at gå ind i et område. 

Tommerup St. Varmeforsyning forventer, at de første nye forbrugere kan få fjernvarme i 2022. Hvilket område det bliver fra afhænger af, hvor hurtigt et område når op på 60-65% tilslutning.  

Del denne historie på: