Kunne du tænke dig at bo med søudsigt?

Tommerup St.

7. december 2021

Af Lise Wolf – lw@folkebladet.net

Et stort nyt boligområde med op mod 65 byggegrunde er på vej i Tommerup St. Kommende boligejere får udsigt over det nye rekreative areal med klimasøerne

Lige nu er der kun tre ledige byggegrunde til salg i Tommerup St., men efter år med ringe udbud, ser det ud til at lysne for folk med lyst til at bygge nyt. En større udstykning er på vej i et kuperet terræn med udsigt over det nye rekreative område omkring klimasøerne i byens østlige udkant.

Det er Niels Pedersen, direktør for Miljø Bo, der har investeret i 12 hektar jord, som det er planen at udstykke, dels til parcelhusgrunde, dels til tæt lav bebyggelse.

Det er dog hverken i morgen eller i overmorgen men snarere i løbet af det næste par år, at man kan få spaden i jorden til drømmehuset.

Før det kan realiseres, skal der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, fordi området er større end forudsat i den eksisterende kommuneplan, samt naturligvis en lokalplan. Miljø-, Teknik- og Planudvalget har for første gang sagen på dagsordenen i denne uge.

Tanken er, at der skal være adgang til det nye boligområde via Parkvej, det vil dog ifølge kommunens administration kræve, at krydset Tallerupvej/Parkvej bygges om og eventuelt forsynes med lysregulering, da der er tale om flere en 30 fremtidige boliger i området.

I Tommerup Lokalråd er formand Martin Winther-Gaasvig glad for udsigten til attraktive byggegrunde.

– Vi er rigtig glade for, at det forhåbentlig snart bliver muligt at tilbyde attraktive byggegrunde i Tommerup Stationsby. Det har været en stor mangelvare, siger han i en pressemeddelelse fra lokalrådet.

Af den fremgår det også, at lokalrådet i flere år har arbejdet målrettet på at skabe flere byggegrunde gennem dialog med både kommunen og mulige investorer, en indsats, der altså nu ser ud til at lykkes.

Del denne historie på: