Lad os få fokus på byudvikling i Tommerup St.

Tommerup St.

7. maj 2021

”Byrådet har fuld fokus på byudvikling” Således skriver byrådsmedlem Pia Offer Madsen i et indlæg i avisen i april. ”Vi og vores besøgende skal kunne handle og nyde et måltid mad i vores byer, begejstres af kulturen, færdes sikkert på vejene og bo, hvor og som vi vil”. Hvilke byer er der tale om?

Det er ifølge den gældende kommuneplan byrådets vision at fremme gode og udviklende vilkår for detailhandelen. Det fremgår af planen, at der i kommunens større byer: Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Tommerup St., Vissenbjerg og Aarup skal planlægges og understøttes en udvikling, så disse byer får stærke bymidter, der møder borgernes behov i forhold til handel og specialbutikker. Butikker skal samles i bymidterne for at understøtte synergier mellem handel, aktiviteter og bymiljøer, så handlen bliver i kommunen. Byrådet levede til fulde op til disse intentioner, da man nedstemte et forsøg på at flytte en stor dagligvarebutik i Assens fra bymidten til den sydlige udkant af byen. Den påtænkte flytning ville angiveligt svække udviklingen af Assens bymidte.

De gode intentioner fik et alvorligt knæk, da samme byråd i juni 2020 godkendte kommuneplanstillæg nr. 7 omhandlende en stor dagligvarebutik på 1200 kvadratmeter i Skallebølle. En butiksstørrelse, der kræver en omsætning på mindst 30 millioner. Et forbrugsgrundlag som slet ikke findes hos de 600 – 700 beboere i Skallebølle. Kommunen skriver da også i sin redegørelse om lokalplansændringen, at dagligvarebutikken udover at forsyne Skallebølle og omegn også vil kunne servicere de mange pendlere, der bruger Odensevej/Middelfartvej til- og fra arbejde. Hvor skal disse pendlere komme fra?

Bymidten i Tommerup St. er allerede nu præget af butiksdød. Man kan blive klippet og købe pizzaer og masser af brugt tøj. Men hvor er forretningerne med dametøj, herretøj, isenkram og sko? Det er vanskeligt for mindre specialbutikker at konkurrere med kun 20 km. til indkøbscentrene i Odense. Bageren, restauranten og den lille café er lukket. Tilstedeværelsen af en Remabutik og en medlemsejet Superbrugs med slagterafdeling trækker kunder til byen og gavner omsætningen hos de mindre specialbutikker. Netop denne butikskombination giver en mærkbar synergieffekt. Hvis den ene lukker eller reduceres, så forsvinder denne effekt. Det mærkede man tydeligt, da en brand lukkede brugsen i 5 uger.

Pia Offer Madsen fortæller, at der nu er ansat en bylivskoordinator og en bosætningskonsulent, som skal sætte spot på prioriteringen af byggegrunde, butikslivet og byudviklingen i det hele taget. Det lyder meget lovende. Lad dem bare starte arbejdet i Tommerup St. Det er på høje tid! Lokalrådet og handelsstandsforeningen er sikre medspillere.

Orla Andersen, Askevænget 7, Tommerup St.

Del denne historie på: