Foråret lurer, optimismen er på vej

Tommerup St.

16. marts 2021

Af Ole Sand

Det gælder også i vor Røde Kors Butik

Er du en person med overskud på frivillighedskontoen, og vil du bruge den til at skabe en bedre tilværelse for andre, der er svært stillet, så er det netop DIG, Røde Kors Butikken , Tallerupvej 29, Tommerup har brug for. 

Du er meget velkommen til at komme og prøve for at se, om det kunne være noget for dig.

Vor butik har for nylig holdt 25 års jubilæum, hvad du også har kunnet læse om i Folkebladet. Butikken har dermed bevist sin levedygtighed. 

Vi kan godt være bekendt at sige, at vor butik fungerer godt på alle måder. Vi har et godt, trofast og engageret butikspersonale, der sikrer god betjening, og der hersker en god stemning blandt personalet. Vi er meget taknemmelige for den store personkreds, der trofast handler hos os, og de mange, der skænker os gode effekter, vi kan sælge. Alle vore udstillede varer er omhyggeligt sorteret og fundet egnet til salg, og det til en meget favorabel pris. Butikken, som vi holder meget ren og velindrettet, omsætter meget, og der tjenes mange penge ind, der går til trængende inden for og uden for landets grænser. 

Butikken kan, for en større del af indtjeningens vedkommende, selv bestemme hvor og til hvad, den bedst kan gøre gavn.

Vi søger en eller et par butiksdamer eller -herrer, der har ønske om at være en del af et godt socialt samarbejdende fællesskab, hvor opgaven er at omdanne genbrug til velgørenhed.

Du skal typisk være i butikken en ugentlig formiddag eller eftermiddag på 4 timer. Der er altid 2 per-soner sammen i butikken af sikkerhedsmæssige årsager, men også af sociale grunde. Ud over at servicere kunderne kan du også medvirke til at sortere de indleverede sager og prissætte dem, der skal sættes til salg i butikken. Du kan også medvirke til at pynte butiksvinduer. Vi er meget optaget af god medarbejderpleje, hvad også brugen af kaffekopper antyder.

Føler du, at denne efterspørgsel af personale lige er møntet på dig, så bedes du ringe til butiksleder Marianne Rasmussen på tlf. 40167764.

Vi benytter også lejligheden til at oplyse om, at vi desværre må udsætte generalforsamlingen, indtil forholdene tillader at holde den.

Del denne historie på: