Brugsens efterfølger modtaget med applaus

Tommerup St.

Af Lise Wolf – lw@folkebladet.net

Tirsdag aften løftede bestyrelsen for Superbrugsen i Tommerup St. Sløret for, hvad det er for en dagligvarekæde, der har vist interesse for den lukningstruede butik. Det blev modtaget med klapsalver.

20-25 minutter. Så længe lykkedes det formand for Tommerup St. Og Omegns Brugsforening Peder Vester Henriksen at holde spændingen, før en tætpakket mødesal i Tommerup Erhvervspark fik det, de var kommet for: Afsløringen af, hvem der er interesseret i at overtage den skrantende brugs. Og lad os gå til sagen med det samme. Det bliver, hvis den ekstraordinære generalforsamling på en i skrivende stund endnu ukendt dato siger god for det, Dagrofa, der kommer til byen med en Spar.

Modellen bliver, at brugsforeningen består som ejer af ejendommen og tankanlægget. Den skal stå for udvendig vedligeholdelse af bygningen, som lejes ud til Dagrofa, et eventuelt overskud kan bruges til at støtte foreninger eller andet i lokalområdet.

Det var ejendomsudviklingsdirektør i Dagrofa Brian Videbæk, der var inviteret til at holde “salgstalen” for de fremmøde brugsmedlemmer, og ud fra klapsalverne ser det ud til, at det lykkedes.

Flere varer i kurven

Man kan undre sig over, at Dagrofa tør kaste sig ud i projektet, for han havde, sagde han, gransket Superbrugsens økonomi og konstateret, at havde det ikke været for OK-tanken, var det svært at se, at det nogensinde havde været en rentabel forretning siden 1995.

Men Spar kan få forretningen til at køre, mente han, og kæden har da også de seneste to år åbnet 30 tidligere brugser over hele landet, så nogle erfaringer har den gjort sig. 

– Vi har en plan for, hvordan det skal se ud, så man putter flere varer i kurven, sagde han blandt andet.

Lokal købmand

Spar lægger vægt på at være en lokal købmand, der via en af ejerne af Dagrofa, den erhvervsdrivende fond KFI, får beløb til støtte i lokalområderne. 

Den har 5000 faste varenumre, en Google-søgning viser, at Rema1000 til sammenligning har 2600, og herudover yderligere 5000, som den lokale købmand selv kan vælge fra ud fra den lokale efterspørgsel og egne valg. Teoretisk set er der kun 10 varer, som fås i Meny, men ikke vil kunne fås i en Spar.

– Det er kun folk over 50, der laver mad fra bunden i dag, lød det kækt fra Brian Videbæk, der derfor også lagde vægt på, at der skulle være delikatesse og slagterafdeling i Spar-butikken, hvor man kan få færdigretter. Til gengæld skal man ikke forvente at finde meget isenkram. 

Spar samarbejder også gerne med bagere, blomsterhandlere, apoteker med flere, lige som han forsikrede, at der også fremover vil være pakkeudlevering på adressen.

Medarbejdere kan følge med

Der blev ikke lagt skjul på, at de seneste mange måneder, hvor først Haarby Brugsforening sprang fra en aftale og siden Ringe Brugsforening, som efter et halvt års venten sagde ja til samarbejde i januar for så at trække sig i februar, har været hårde for medarbejderne. De får nu mulighed for at fortsætte i Spar i det omfang, der er økonomi til det. Det er et krav i loven om virksomhedsoverdragelse, at en ny købmand skal tage af dem, der er i butikken i dag. Det gælder dog ikke uddeleren, med mindre han ønsker at være købmand, gjorde Brian Videbæk opmærksom på.

Kan åbne på mindre end en måned

Fra lukningen af brugsen til åbning af Spar vil der formentlig kun gå en månedstid. Det viser i hvert fald erfaringen fra andre steder. Butikken skal have nyt inventar og indrettes efter Dagrofas principper og butiksarealet i øvrigt indskrænkes fra de nuværende cirka 1000 kvadratmeter til omtrent det halve.

Del denne historie på: