Dit klima: Regnvandssøerne ved Tallerup har vist sin værdi

Tallerup

17. juni 2021

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Entreprenøren har endnu ikke forladt det syv hektar store område nær Odensebanen øst for Tommerup Station, før vandet løber i Regnvandssøerne ved Tallerup.

 Assens Forsyning A/S har her etableret et teknisk anlæg med tre sammenhængende regnvandssøer, som ved kraftigt regnvejr, fremstår som én stor og samlet sø. Det skriver Assens Forsyning i en pressemeddelese. 

Projektet har til formål at gøre byen mere modstandsdygtig over for de stigende mængder nedbør, som følger med den globale opvarmning. 

At anlægget har sin berettigelse og store værdi, kunne ved flere lejligheder ses i maj, hvor vandet stod højt, og hvor de tre søer løb sammen.

– Vi var knap færdige med at grave, flytte jord og lægge kloakrør, før de store mængder nedbør fik søerne til at løbe sammen og fremstå som én stor og samlet sø med høj vandstand. Med langt over 100 millimeter nedbør og den vådeste maj måned i 38 år, fik vi ret effektivt trykprøvet ledningsnettet og kontrolleret, om alt virkede efter hensigten, hvilket det gjorde, fortæller projektchef Michael Dissing Nielsen.

Lokalområdet undgår oversvømmelser

Ud over at opsamle, rense og tilbageholde regn- og overfladevand fra store dele af Tommerup Stationsby, har Regnvandssøerne ved Tallerup til formål at undgå oversvømmelser i lokalområdet.

– Med de store mængder nedbør, der kom i maj, havde vi i lignende situationer tidligere oplevet massive udfordringer med oversvømmede haver, veje og kældre i de nærmeste kvarterer. De udfordringer har vi med de nye regnvandssøer, sammen med en omfattende renovering af ledningsnettet, kraftigt reduceret, tilføjer Michael Dissing Nielsen.

Spændende sø- og 

naturlandskab på vej

Assens Forsyning A/S har med det udførte arbejde løst den tekniske del af Regnvandssøerne ved Tallerup. Tilbage står opgaven med at etablere et spændende sø- og naturlandskab. Til formålet har Tommeruppernes Lokalråd søgt og modtaget fondsmidler til at etablere stier og rekreative muligheder, hvilket er et arbejde, som forventes igangsat til efteråret. Samtidig skal der plantes træer og buske, som fremmer biodiversitet mellem vand, planter og dyreliv. På sigt er det også planen, at området skal indhegnes, sådan at det kan afgræsses af dyr.

FAKTA

• Regnvandssøerne ved Tallerup er et teknisk anlæg, som er etableret af Assens Forsyning A/S i perioden juni 2020 til juni 2021

• Projektets formål er at gøre byen mere robust i forhold til at håndtere fremtidige regnhændelser og oversvømmelser

• Anlægget blev med succes ”trykprøvet og kontrolleret”, da der efter ibrugtagningen faldt omkring 110 millimeter regn i maj 2021, som dermed blev den vådeste maj måned siden 1983

• For at etablere de tre regnvandssøer, der ved kraftigt regnvejr fremstår som én stor og samlet sø, er der udgravet 54.000 kubikmeter jord svarende til 4.500 lastbillæs. Jorden er anvendt til at forme et varieret sø- og naturlandskab rundt om regnvandssøerne

• Anlægsarbejdet er udført af entreprenørfirmaet Henning Have A/S for Assens Forsyning A/S, der har anvendt Rambøll som rådgiver

• Tommeruppernes Lokalråd har søgt og modtaget fondsmidler til at etablere stier og rekreative arealer omkring regnvandssøerne. Assens Kommune har i den forbindelse bidraget med en landskabsarkitekt og forslag til indretning af arealerne

• Området omkring søerne skal plantes til med træer og buske, som fremmer biodiversitet mellem vand, planter og dyreliv

• Der planlægges skiltning og opsætning af plancher, som skal formidle områdets tekniske og naturmæssige formål

Del denne historie på: