DEN GODE HISTORIE

Strandby

24. januar 2022

Strandby Bystævne

Der var engang…der var et fungerende ”Bystævne” i den lille landsby Strandby. I dag ligger ”resterne” af bystævnet på den sydlige side af vejen i forlængelse af Forsamlingshuset.

Når ”Oldermanden” i gamle dage gik gennem byen tudende i sit horn, var det tegn på, at gårdmændene skulle samles ved Bystævnet. I Strandby var der 13 gårdejere, der havde sæde i Bystævnet.

Under ledelse af Oldermanden var Bystævnet stedet, hvor man traf beslutninger om, hvornår man skulle starte med at køre møg eller begynde høsten. Det var også stedet, hvor Oldermanden udøvede sin myndighed. Til det havde han en ”Oldermandsstok”, der var inddelt i 13 dele/rubrikker – en for hver gårdmand, der havde sæde i Bystævnet. Når en gårdmand havde forbrudt sig mod de lokale regler skar Oldermanden et hak i vedkommendes rubrik på stokken.

Ved den årlige opgørelse Mikkels – eller Mortensdag -gennemgik Oldermanden ”Oldermandsstokkens hak” og…når alle Irettesættelser var givet, alle Undskyldninger eller Benægtelser afvist og alle Bøder betalt…så drak man pengene op og begyndte et nyt års regnskab. ”Stokken blev klared” – som det hed sig.

Indtil for få år siden fastholdt man Oldermandsbegrebet i Strandby. Den til enhver tid siddende Oldermand var en del af bestyrelsen i Strandby Forsamlingshus.

Kilde: Vestfynsk Hjemstavn 1972. Karen larsen, 

Birkebæk, Strandby.

Haarby Lokalhistorisk Forening

Hans Ove Olesen

Del denne historie på: