DEN GODE HISTORIE

Søby

Gamtofte & Søby-Turup Lokalhistoriske forening

Søby Skole

Søby skole, der er beliggende i Kirke Søby, har en meget lang historie. Skolen nævnes første gang i 1555. Da var skolen drevet for børn fra Turup og Søby sogne. Der var ingen degnebolig tilknyttet skolen, men der var 6 skæppe land, hvilket svarer til ca. 4100 m2., som blev drevet af præsten. Derfor betalte han 6 skæppe byg, hvilket svarer til ca. 104 liter byg. I løn fik degnen 1 gås fra hver mand (det svarer til 43 gæs) og 2 skæppe byg, samt 1½ ørtug (1 ørtug svarer til 1/3 øre).

Listen med lærer er lang, men i mange år var degnen en løbedegn, der havde tilknytning til kirken. Det kan være derfor at de første optegnelser der findes på degne, der var tilknyttet Søby Skole, findes i kirkens degnestol, hvor det er noteret 1497, med et adeligt våben Hogenskild – eller Huitfeldt. 

Der kom først en degnebolig omkring 1737, da Frue Oberstinde Holck lod opføre en skolestue, hvor degne kunne holde skole, samt bo der. Få år senere skriver sognepræsten Hans Jacobsen: ”Degneboliget udi kircke-Søbye beliggende tæt op til Kirckegaarden er i forsvarlig stand og beqvem med en liden Kaalhauge uden nogen anden Eyendom”

Arkivet er i besiddelse af en detaljeret beskrivelse af skolen og de degne fra de første registreringer frem til 1952.(Forfatter er ukendt) – Vi har ingen billeder fra Søby Hovedskole der blev opført 1886, eller fra Søby Forskole, der blev opført 1912. Vi vil meget gerne modtage billeder, hvis der er nogle der ligger inde med dem. Både af bygningerne, men også skole billeder 

Del denne historie på: