Gl. Skolevej lukket for motorkøretøjer

Skydebjerg

Af Lise Wolf -lw@folkebladet.net

Med virkning fra i søndags har Assens Kommune igangsat et forsøg med lukning af Gl. Skolevej i Skydebjerg. Foreløbig er lukningen et forsøg, der skal køre i to måneder.

Lukningen gælder ikke cykler og gående, da den netop er et forsøg på at medvirke til en sikrere vej for cyklister og især skolebørn op til cykelstien på Assensvej og videre til Aarupskolen og Aarup. 

Med en lukning for motorkøretøjer forbedres sikkerheden samtidig i krydset gl. Skolevej/Assensvej.

Billigere end cykelsti

Miljø- og Teknikudvalget i Assens Kommune er lige blevet orienteret om forsøget, og her gør administrationen også opmærksom på, at det er billigere at lukke en vej for andre end bløde trafikanter end at anlægge en cykelsti, samtidig bliver Gl. Skolevej billigere at vedligeholde, fordi sliddet på den bliver mindre.

Også i andre lokalområder kan man imødese forsøg med vejlukninger i samarbejde med lokalråd, borgergrupper m.v. Mere aktiv transport (cykel og gang red.) hænger nemlig fint sammen med både kommunens mobilitiets-, sundeheds- og klimastrategier.

Lukningsforøget er sat i værk på baggrund af borgerhenvendelser og såvel beboere på vejen som forsamlingshuset og Fyns Politi har været involveret. Det vil ligeledes blive evalueret med borgerne i slutningen af oktober. (liw)

Del denne historie på: