Center for skydning i 50 år

Skallebølle

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Skallebøllecentret fejrer dagen 24. juni

En hjort går rundt og nipper til græsset helt uanfægtet af, at det kunne være livsfarligt at opholde sig der for en hjort, mens en hare tilsyneladende heller ikke er klar over den potentielle fare. 

Anders Rasmussen fortæller også om en havørn, som har det med at slå et slag forbi skydecentret, der for 50 år siden blev opført i en gammel grusgrav, hvilket ikke umiddelbart er til at se, for dertil er der for mange knejsende træer og grønne enge og en stille sø, så vi lige så godt kunne tro at idyllen skyldes et af vorherres luner. 

Anders Rasmussen er formand for Skallebøllecentret, son lørdag 25. juni fejrer sin 50-års fødselsdag med åbent hus, hvor centret både byder på grillpølser, kaffe, kage og prøveskud. 

Skallebøllecenteret er en selvejende institution med skytteforeninger som ejere, der vælger en bestyrelse, som sammen med et på håndfulde frivillige og nogle få lønnede medarbejdere passer og plejer bygninger og anlæg. 

Hvem der i sin tid tog initiativ til at opføre Skallebøllecenteret kan Anders Rasmussen ikke på fingrene, men er ret sikker på det skyldtes en række skydeinteresserede, som syntes, der burde være et center midt i landet, sådan at det ikke var nødvendigt at drage til Sjælland eller fx Vingstedcenteret i Jylland for at holde skydestævner. 

Derfor blev der lagt til de eksisterende skydebaner, men bygninger opførtes og blev til Fyns første skydecenter. 

Gennem årene er det blevet til mange store stævner, ligesom flere af landets topskytter har øvet sig i Skallebøllecentret. 

Skallebøllecenteret er ikke arrangør, for den stiller kun faciliteter til rådighed. Vissenbjerg Skytteforening har som den eneste forening klublokale i centret, mens mange kun andre lejer sig ind. Det gjaldt en overgang politiet og aktuelt for jægere, der skal have skudt deres rifler ind, dvs. lære våbenet at kende, sådan de ved, hvordan de skal bruge det, når er på jagt. 

  Ca. 2000 jægere bruger hvert år centeret, fortæller Anders Rasmussen, der har været formand i 12-14 år. Og inden da i en årrække været formand for Vissenbjerg Skytteforening. 

Han begyndte at dyrke sportsskydning i 1974, men havde haft våben i hånd inden da. 

– Som dreng skød jeg med luftbøsse, siger Anders, der har passeret de 70 år og fortsat finder fornøjelse i skydning, ja, og så går han på jagt. 

Skallebøllecenterets administrative medarbejder Bettina Handberg kan også tale med om at skyde med både riffel og pistol, og kender også jargonen. Hun har dog ikke – som Anders – leget sin viden ind. 

– Jeg blev ansat her for ca. seks år siden og begyndte vel for 3-4 år siden at skyde, først med riffel, men det sagde mig ikke så meget, så derfor begyndte jeg at skyde med pistol, og det er jeg glad for. Og så er det rigtig godt at kende jargonen, når jeg skal tale med de mange skytteforening, som bruger os, siger Bettina.

Del denne historie på: