Skalbjerg Vandværk siger farvel og tak til Svend Åge Nielsen

Skalbjerg

5. januar 2022

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Svend Åge Nielsen har efter 47 års tro tjeneste valgt at stoppe som vandværkspasser og som bestyrelsesmedlem for Skalbjerg Vandværk. Sidstnævnte post har Svend Åge bestridt i 46 år.

Via sit arbejde ved Fyns Brøndboring har Svend Åge været med til at etablerer to boringer, henholdsvis i 1977 og igen i 1989 for Skalbjerg Vandværk.

Igennem alle årerne har Svend Åge passet arealerne uden om vandværket og boringerne samt haft opsyn med vandværket og sørget for skylleprocessen og holdt regnskab med oppumpet og udpumpet vand samt holdt styr på forbrugt KW timer.

Orden og rettidig omhu har i alle årene præget hans indsats, så arbejdet er blevet udført korrekt. 

Bestyrelsen takker for de mange år Svend Åge har passet Skalbjerg Vandværk, skriver Jens Frederiksen på vegne af bestyrelsen. 

Del denne historie på: