Skal Skalbjerg have fjernvarme?

Skalbjerg

31. marts 2022

Af Lise Wolf lw@folkebladet.net

145 husstande har foreløbig vist interesse for at få fjernvarme til Skalbjerg. 

Der indkaldes til møde om emnet 7. april

Naturgaspriserne bevæger sig i øjeblikket kun en vej – opad. Troels Beck, Skalbjerg Borgerforening, fortæller, at hvor han plejer at betale 3000 kroner i kvartalet, skulle han i efteråret betale 4000 og i januar kvartal yderligere 500 kroner.

Derfor var han også med på det, da Jørgen Larsen tog initiativ til, at også skalbjerg nu skal forsynes med fjernvarme.

De har målt interessen, og ud af 240 husstande, der stort set allesammen forsynes med naturgas i dag, har 145 svarende til godt 60 procent meldt sig som interesserede.

– Vi prøvede allerede sidste år at høre Fjernvarme Fyn, om der var mulighed for at blive koblet på deres net via en ledning fra Vissenbjerg by, den gang var svaret, at det ville blive for dyr en forsyningsledning – så kom vi ikke videre.

På grund af de stigende naturgaspriser tog de to fat i sagen i gen og har kontaktet henholdsvis Fjernvarme Fyn og Tommerup St. Varmeforsyning, som netop nu arbejder på en udvidelse af nettet lokalt i Tommerup St.

2024 eller 2027?

På et møde torsdag 7. april klokken 19 i Skalbjerg Borgerhus vil der blive orienteret om, hvad de fik ud af møderne med de to varmeforsyninger.

Fjernvarme Fyn er ikke længere afvisende, men kan først levere varmen i 2027, mens Tommerup St. Varmeforsyning kan levere i 2024 afhængigt af, hvornår Assens Forsyning når til at separere spildevandet i de dele af Skalbjerg, hvor det endnu ikke er sket. Det vil nemlig være en fordel at koordinere de to gravearbejder.

Varmeprisen er nogenlunde ens de to steder, lidt billigere i Tommerup St., til gengæld ser prisen for tilslutning ud til at være en del højere der.

Hvis valget falder på Fjernvarme Fyn, er det planen, at røret føres gennem Magtenbølle. Det bryder mulighed for, at flere husstande kan tilkobles.

På mødet vil de to initiativtagere fremlægge tallene, ligesom de håber at få grønt lys til at arbejde videre med projektet med en af leverandørene.

De gør opmærksom på, at hvis ikke mellem 117 og 155 giver endeligt tilsagn om at være med, så er der kun varmepumpen tilbage for dem, der ønsker et alternativ til den naturgas, de fleste varmer sig ved nu.

Der planlægges endnu et borgermøde 19. april, denne gang med deltagelse af teknikere, der vil kunne svare på spørgsmål i den kategori.

Del denne historie på: