Nej, Skalbjerg bliver ikke et nyt Ølst

Skalbjerg

Af Lise Wolf – lw@folkebladet.net

Det er ren jord, der gennem måneder er blevet tilført et markareal ved Skalbjerg, forsikrer såvel entreprenør som Assens Kommune en borgerforening, der var lidt bekymret i lyset af det, der i øjeblikket sker i Ølst i Randers Kommune.

Det er 20.000 kubikmeter ren jord, der gennem de seneste måneder er blevet kørt til og fordelt på et areal ved Under Bankerne/Kirkehelle ved Skalbjerg. Det sker for at gøre arealet drænbart og dermed muligt at dyrke.

Det er den helt korte version af det omfattende jordarbejde, som MM Entreprenør Aps fra Brylle er i gang med, og som ikke mindst i lyset af den truende naturkatastrofe i Ølst, som i øjeblikket har stor medieopmærksomhed, har sat gang i spekulationerne i lokalområdet. For hvad nu hvis….

Ikke at man frygter et jordskred som i Ølst, for i Skalbjerg er der tale om at fylde en lavning i terrænet op, så arealet igen kan afvandes, men hvis nu jorden var forurenet, kunne man forudse, at det ville få konsekvenser for den nærliggende Brænde Å.

Men jorden er ren, forsikrer såvel Assens Kommune som entreprenør Michael Larsen, MM Entreprenør Aps.

– Det er ren jord fra diverse byggepladser, der genanvendes. Der er ikke mange steder, man kan komme af med det, og vi gør det, fordi jeg ikke kan se en mening med, at vi kører det helt til Nyborg, Kolding eller Esbjerg, når det kan bruges her, siger Michael Larsen.

Hvis jorden var såkaldt områdeklassificeret, områder hvor der kan være tale om forurening eller arealer langs landevejen, for eksempel jord der er blevet til overs ved nedgravning af fjernvarmerør, ville det kræve jordprøver på tre tons, før man kunne gå i gang.

Miljøgodkendelse

Egentlig skulle Michael Larsen ikke søge miljøgodkendelse til projektet, da det ikke var et krav, da det blev sat i gang. Det krævede alene en zonelovsvurdering, fordi der var tale om et tiltag med flytning af ren jord til gavn for landbrugsdriften.

I 2023 er der dog kommet et par afgørelser i Miljø- og Fødevareklagenævnet, som har betydet, at der også i disse tilfælde kræves miljøgodkendelse.

Selv om det altså ikke var et krav, da MM Entreprenør gik i gang i Skalbjerg, og Assens Kommune derfor lod virksomheden arbejde videre, har virksomheden alligevel valgt at ansøge om en miljøgodkendelse, som Assens Kommune arbejder på lige nu.

– Det er den første af sin art, vi har haft her i kommunen, og jeg tror også, det er den første på Fyn, fortæller Per Hansen, Miljø og Natur-afdelingen i Assens Kommune.

Miljøgodkendelsen vil blandt andet indeholde bestemmelser om, på hvilke tidspunker af døgnet, der må køres, støjes, støves med mere, og efter al jord er fordelt skal der foretages en opmåling af terrænet for at sikre, at det lever op til det ansøgte. I dette tilfælde køres der en meter jord på og halvanden meter på de dybeste steder for at hæve arealet.

Selv om der nu også er krav om miljøgodkendelse, gælder reglerne om zonelovsvurdering stadig, nævner Per Hansen.

– Men hvorfor alt det jordarbejde, i stedet for at etablere et vådområde, når det i forvejen var svært at komme af med vandet?

– Det er fordi det ikke

er udlagt til potentielt vådområde, vådområder etableres på arealer, der er større end dette på godt to hektar, forklarer Per Hansen.

Del denne historie på: