DEN GODE HISTORIE

Skalbjerg

Flemming Risskov Jørgensen, Vissenbjerg

Lokalhistoriske Forening

Landbetjentens selvbestaltede ”samfundstjeneste”

I 1965 havde den pensionerede landmand Hans Hansen afhændet sin gård i Skalbjerg og opført en lille villa på nabogrunden. Da han gennem hele livet havde samlet på kønne og mærkelige sten, havde han fået opstillet en række store sten langs indkørslen til sin nye villa ”Stensbo”.

Men natten til den 5. november havde unge hærværksmænd muntret sig med at vælte 14 af de store sten. Den lokale landbetjent Peter Carstensen fik dog hurtigt opklaret, hvem de tre gerningsmænd var. I stedet for at få en bøde blev hærværksmændene beordret til at stille i arbejdstøj kl. 10 den førstkommende søndag for at rejse de væltede kampesten.

Landbetjentens uortodokse omgang med politivedtægten rygtedes hurtigt. Så da de tre unge mænd skulle udbedre de skader, som de havde forvoldt, var der fremmødt et veloplagt publikum på næsten hundrede personer, der under fnis og latter kom med tilråb og ironiske råd.

Ydmygelsen nåede et højdepunkt, da de tre straffearbejdere efter forgæves at have bakset med at få en halvandet tons tung sten på højkant havde været nødt til låne en traktor af en lokal landmand.

Den gabestok-lignede latterliggørelse var tilsyneladende en vigtig del af straffen. Som landbetjent Carstensen udtalte til pressen: ”Bøder gør ikke synderligt indtryk på i hvert fald en vis kategori af unge mennesker i dag. De har penge nok, griner og betaler. Men dette her, det svier.”

Landbetjentens problem var dog, at sagen vakte så stor opsigt, at den blev debatteret i de landsdækkende aviser. En del fandt det problematisk, at den lokale ordenshåndhæver ikke selv havde holdt sig til reglerne. Men politimesteren i Odense kunne efter en hastigt gennemført undersøgelse konkludere, at der ikke var grundlag for at rejse en politisag, da straffearbejdet var blevet udført på privat grund, hvor politivedtægten ikke gælder. Da den forurettede Hans Hansen ikke begærede sigtelse for hærværk og da tre unge mænd i princippet havde udført arbejdet frivilligt, erklærede politimesteren sagen for afsluttet.

Som det fremgår af billedet, så Hans Hansen ud til at være tilfreds med resultatet.

Del denne historie på: