Bjarne Stenhøj ny formand for Folkeoplysningsudvalget…

Skalbjerg

Charlotte Kjær har trukket sig

Bjarne Stenhøj Hansen blev på Folkeoplysningsudvalgets møde 8. februar valgt til ny formand i stedet for Charlotte Kjær, der trak sig på grund af helbredsmæssige udfordringer. 

Bjarne var indtil dette møde næstformand og således bekendt med arbejdsopgaverne. Og så kender han til det folkeoplysende arbejde – primært idrætsverden – som klubmand og som idrætskonsulent i DGI Fyn. 

Tilskud til unge under 25

Den nye formand synes, der er meget at glæde sig over, når det kommer til det frivillige folkeoplysende arbejde.

– Tænk – i Danmark gør Folkeoplysningsloven, at en folkeoplysende forening kan få tilskud til unge medlemmer under 25 år. Det eneste man skal gøre, det er at indsende medlemstallene – og så lave de foreningsaktiviteter man brænder for, siger Bjarne.

Glæden omfatter både arbejdet i folkeoplysningsudvalget og det lokale:

– Jeg oplever, at vi er optaget af at understøtte foreningslivets fællesskaber – både de frivillige og medlemmerne. Personligt glæder jeg mig over at være med i foreningslivet – og opleve glæden i øjnene hos medlemmerne på holdene, på den årlige DGI Fodboldskole i Skalbjerg samt hos de frivillige instruktører, bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, sommerfestarrangører og meget andet.

God og gensidig forståelse

Som folkeoplysningsformand skal Bjarne bl.a. være med til at sikre gode møder med de frivillige medlemmer i Folkeoplysningsudvalget. 

– Jeg oplever et velfungerende Folkeoplysningsudvalg, hvor der er god dialog om emnerne på dagsordenen. Jeg oplever indbyrdes anerkendelse og gensidig forståelse for de forskellige frivillige foreninger, de 11 af medlemmerne er valgt ind til at repræsentere; idrætsforeningerne, aftenskolerne, spejderne og de idé-bestemte, siger Bjarne.

Han har kun godt at sige om foreningslivet i Assens Kommune

– Det er en fornøjelse at opleve at foreningslivet i Assens Kommune er båret af rigtigt mange frivillige. De frivillige spænder fra personer, der hjælper et par timer til sommerfesten eller en gang om ugen – og til ildsjælene, der anvender rigtigt mange timer på det frivillige foreningsliv. Alle bidrager de i fællesskab til at få rigtigt meget til at ske i fritiden i Assens Kommune.  Mange er medlemmer og har stor glæde af de muligheder som de frivillige er med til at skabe, mener Bjarne. 

Udvalgets opgaver

Folkeoplysningsudvalget har bl.a. fokus på at sikre bedst mulig understøttelse af foreningslivet – inden for de rammer og retningslinjer, som er gældende på området. 

Foreningerne kan f.eks. søge om tilskud fra Udviklingspuljen, hvis de har brug for støtte til at sætte nye aktiviteter i gang. 

Folkeoplysningsudvalget kan godkende foreninger som folkeoplysende foreninger, så de dermed blandt andet opnår adgang til aktivitetstilskud til unge medlemmer under 25 år – samt mulighed for f.eks. at leje haltimer med til lave priser pga. kommunalt tilskud.

Charlotte Kjær vender måske tilbage

Idrætsverden har været en stor del af Charlotte Kjærs liv, men hun har også været aktiv på den politiske front, bl.a. som byrådsmedlem for Socialdemokratiet. Hun stillede ikke op til det seneste byrådsvalg, fordi hun ønskede at lægge de fleste kræfter i hendes virksomhed, Charlotte Kjær. Administration og Regnskab, der har kontor i Assens Erhvervspark. 

– Jeg har desværre været sygemeldt siden primo maj og er så småt tilbage på kontoret få timer om ugen, fortæller Charlotte Kjær, som er klar over, der stadig vil gå lang tid, inden hun er tilbage og fuldt aktiv igen. 

– Arbejdet er vigtigt og det er min frivillige deltagelse også. 

Dette gør, at jeg har overvejet min deltagelse i bestyrelser og jeg har besluttet, at jeg kun kan prioritere én – og her er valget faldet på bestyrelsen for DGI Fyn, fortæller Charlotte.

Det betyder, at jeg må trække mig fra Folkeoplysningsudvalget – og jeg vil ikke love, at jeg ikke melder mig på banen ved et valg igen, for ingen kender fremtiden, slår Charlotte Fast. 

Del denne historie på: