Man får så meget igen

Rørup/Assens

30. marts 2022

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Flere frivillige betyder, at flere familier kan få en oplevelse, siger Red Barnet Assens’ nye formand, Inger Poulsen

Når Familieoplevelsesklubben under Red Barnet Assens besøger Naturama, Givskud Zoo, Lego House eller Arena Assens for at se Dyrene i Hakkebakkeskoven gælder, at aktiviteten involverer både børn og voksne. 

– Hvis børnene skal have en god oplevelse, skal forældrene ikke kun sidde og ryge og drikke kaffe, men være med i aktiviteten. Og sådan er det også, kan Inger Poulsen fortælle, skønt hun kun har været med i få aktiviteter, idet hun først i januar i år overtog formandsposten fra Jette Birk, der efter mange års tro tjeneste valgte at sige stop. 

Jette Birk nikker: 

– Familieopbakningen er stor. Vi har familier, der har været med i alle de år Familieoplevelsesklubben har eksisteret, og det må være omkring 10 år, og vi har også familier, hvor begge forældrene, selv om de er skilt, deltager i aktiviteterne sammen med deres børn. 

Som udgangspunkt skal en familie for at kunne deltage i aktiviteterne have mindst et barn mellem 5 og 12 år. Lige nu er 12 familier med i klubben, og det passer til det aktuelle antal frivillige, som har meldt sig under Red Barnet Assens’ faner. 

 

– Jeg tror sådan set, at flere familier kunne have behov for at få en god oplevelse, men det forudsætter, at vi bliver flere frivillige, siger Inger Poulsen. 

Aktuelt er der en stor håndfuld frivillige, der yder en god og stabil indsats. 

– Heldigvis er der stor aldersspredning blandt de frivillige, jeg vil tro den yngste er 18 og den ældste – det er mig – er 75 år, og det er rigtig godt, for så er der både nogle, der kan og vil lege med børnene, mens andre kan snakke med forældrene, siger Jette Birk. 

Fingeren i jorden

Inger Poulsen, som sidste år stoppede som leder af FGU Fyn i Glamsbjerg, og i øvrigt i mange år stod i spidsen for Fugleviglund Produktionshøjskole i Vissenbjerg, har ingen programerklæring for sit virke som formand

– Jeg vil bruge de første måneder på at stikke fingeren i jorden: Hvad er det jeg er landet I. Det passer så også godt med at programmet for i år er besluttet, men ikke planlagt i detaljer. Så det bliver først i 2023, at jeg vil sætte mit præg, men igen, hvad, vi skal have gang i, afhænger af, hvor mange frivillige, vi bliver. 

Inger Poulsen vil dog godt fortælle, at et fokusområde for Red Barnet I Assens bliver at få flere frivillige tilknyttet oplevelsesklubben, som fx mennesker med en socialfaglig baggrund eller et socialt engagement. 

Interesserede skal henvende sig til Inger Poulsen, som derpå vil tage en samtale med vedkommende. 

– Vi har endnu ikke fastlagt proceduren for disse samtaler, men jeg tror, at jeg efter i mange år at have arbejdet med unge mennesker, vil være god til at vurdere ansøgere, siger Inger Poulsen. 

Og så vil hun fortælle de interesserede, at det særdeles givende at være frivillig:  

– Man får så meget igen som frivillig. 

Del denne historie på: