Klaus Lebæk fylder 50: Flere mål vinget af

Rørup

25. februar 2022

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Virksomheden beskæftiger ca. 40 mand – og det er den ideelle størrelse

Klaus Elbæk satte sig for godt 10 år siden to mål. 

– Det første maraton skal jeg løbe, inden jeg fylder 40, og det tiende inden, jeg runder 50. Det var målene, og jeg nåede det, så  nu er de vinget af, siger Klaus Lebæk, der på fredag fejrer sin  50 års fødselsdagmed en reception på Vissenbjerg Storkro. 

– Nu har jeg ikke flere mål, siger Klaus og tænker nok på maraton-løb, for han håber snart igen at kunne mødes med gutterne i Vissenbjerg Løbeklub, hvor  han lige nu har suspenderet de to ugentlige løbeture i det regi. 

Når det gælder tømrer- og snedkermesteren Klaus Lebæk, har denne et mål på mellemlangt sigt. 

Vil kun arbejde 40 timer om ugen

– Jeg vil ned på en 40 timers arbejdsuge, når jeg fylder 55, siger Klaus, der lige nu begynder arbejdsdagen klokken 4.30 for først at slutte omkring klokken 19 – alle ugens syv dage. 

Hvis det mål skal gå i opfyldelse, skal sønnerne Jonas og Rasmus, der begge er tømrere, fortsætte med at se sig selv i de ledende roller. 

Jonas er glad for at arbejde i marken, mens Rasmus – storebroren på 26 – har udskiftet arbejdstøjet med kontordress og bl.a. skal blive ferm til at lave kalkulationer – altså at kunne afgive tilbud. 

– Så Rasmus er kommet i lære igen, og han møder også på arbejde lørdag og søndag, fortæller en fortrøstningsfuld Klaus Lebæk. 

Fik på en weekend 

arbejde for 70 mio. 

Når det gælder virksomheden Lebæk, havde han – i god samklang med de nærmeste medarbejdere på kontoret – for en 5-6 år siden en ambition om at kunne byde ind på endog meget store opgaver, hvilket også ville betyde en vækst i medarbejdertallet. 

Det mål kunne Klaus Lebæk vinge af i 2018. 

– På en weekend – husker jeg – vandt vi licitationer til en værdi af 70 millioner kroner, mere end vi havde haft i omsætning i hele 2017. Det gik også fint med at udføre opgaverne, så vi fik også et fornuftigt dækningsbidrag, husker Klaus Lebæk. 

Mandskabsstyrken nåede det år op på 70 mand, men siden har Klaus Lebæk droslet ned for ambitionerne, og i dag har firmaet lige knap 40 ansatte. 

– Vi fik alt for travlt, og det førte til, at flere af mine folk fik stress – som betød, at vi satte dækningsbidrag til i de efterfølgende år, siger Klaus Lebæk. 

Han vil også godt have det sådan, at alle kender alle, og det kan være svært med en arbejdsstyrke på 70. 

– Vi holder et fælles morgenmøde den første tirsdag i måneden. Jeg giver en briefing om, hvordan det går virksomheden, og så får vi kaffe og rundstykker. At holde sådanne møder var et problem, for vi har ikke et lokale, som kan rumme 70 mand, siger Klaus Lebæk. 

Altid 10-15 lærlinge

Ambitionen for de kommende år vil være at have en virksomhed, som tæller i omegnen af de 40 ansatte, hvor cirka en tredjedel er lærlinge

– Vi har i mange år haft 10-15 lærlinge, og det skal vi fortsat have, siger Klaus Lebæk, som glæder sig over løbende at få mange henvendelser fra unge, som ønsker en læreplads. 

Lærlingene kan forvente at få en alsidig uddannelse, for Lebæk spænder vidt: fra at udskifte vinduer i et parcelhus over nybyggerier af villaer og værksteder til renovering op opførelse af større ejendomme, og så noget som kun få tømrer- og snedkervirksomheder påtager sig, nemlig renovering af bevaringsværdige bygninger, hvor der løbende er et par projekter i porteføljen. 

Senest har Klaus Lebæk stået for renoveringen af Rørup Kirkes tårn, og det har været en sjov opgave. 

– Gutterne, der arbejdede med det, gik op i det med liv og sjæl, for det var konstruktioner, de ikke arbejdede med til daglig, siger Klaus Lebæk.

To år med et stort tryk på byggemarkedet

2020 og 2021 er to år, som adskiller sig markant fra de foregående godt 20 år, Klaus Lebæk har drevet virksomhed. 

– Jeg har ikke tidligere prøvet at sige nej til opgaver, men det har været nødvendig de to seneste år. Der har været et enormt tryk på byggemarkedet, ikke mindst her på Fyn, hvor der er mange store opgaver i Odense som nyt supersygehus, Facebook og meget mere, siger Klaus Lebæk.

Trykket har også betydet mangel på arbejdskraft. 

– Vi får jævnligt henvendelser fra kolleger, som spørger, om de kan leje folk hos os eller om vi på anden vis kan hjælpe, men det har vi ikke mulighed for, siger Klaus Lebæk. 

Trykket på byggemarkedet har også givet sig udslag i kraftigt stigende materialepriser. 

Lægter steg på kort tid fra 5 kroner til 20 kroner meteren, og det skyldes ikke kun stor byggeaktivitet i Danmark, men også at USA i en periode har importeret træ fra Europa. I dag er den store udfordring stigende energipriser, fortæller Klaus Lebæk. 

De stigende priser betyder, ifølge Klaus Lebæk, at det bliver vanskeligt for boligforeninger at opføre almene boliger, som skal holde sig under en maximal kvadratmeterpris. 

Meget snart forsvinder håndværkerfradraget, og det bifalder Klaus Lebæk. 

– Da vi fik håndværkerfradraget, var det i sin tid for at sætte byggeri i gang. Og det er der slet ikke behov for i dag, så det er fornuftigt samfundsøkonomisk set, at det blev fjernet.

Et hjertesuk

Byggeri og byggevirksomhed er i betydelig grad detailstyret. 

Aktuelt er der to store udfordringer for en byggevirksomhed.

Affaldshåndtering, hvor der stilles krav til håndtering og rapportering, og bygningsreglementet, som stiller store krav. 

– Det at færdigmelde et byggeri er ikke noget man bare gør. Klarmelding af et større projekt vil let kunne koste 15.000  kroner i arkitektudgifter, siger Klaus Lebæk. 

Det offentlige bureaukrati koster os dyrt. Og det må også give beskæftigelse til mange mennesker i det offentlige, for man jo håbe, at nogen ser  på de mange rapporter, vi sender ind, siger Klaus Lebæk en anelse syrligt. 

Del denne historie på: