Inger Poulsen stopper som skoleleder:

Rørup, Glamsbjerg og Vissenbjerg

25. august 2021

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Beslutningen traf hun for 13 år siden

Det næste halve år skal hun lederafvikles – og så begynder et nyt liv

Lige nu afvikler Inger Poulsen ophobet afspadsering, så i praksis er hun stoppet som skoleleder på FGU Fyn Assens, som holder til på Fredensvej 25 i Glamsbjerg. Det er dog først ved afskedsreceptionen torsdag 26. august klokken 14-16, at Inger Poulsen officielt siger farvel og kan se tilbage på 39 år som lærer, forstander siden 1997 på Fugleviglund Produktionshøjskole og senest som skoleleder ved FGU. 

Beslutningen om at stoppe nu for at gå på efterløn er på ingen måde en spontan handling. 

– I 2008 fik jeg en bloddrop i hjernen og aftalte med Poul (Poulsen, hendes mand, red.) at jeg ville stoppe, når jeg kunne gå på efterløn. Det holdt vi så hemmeligt, men det er det, jeg har arbejdet henimod, siger Inger Poulsen. 

– Jeg har også haft et ønske om at nå i mål med nogle ting, inden jeg stoppede, siger Inger Poulsen, som har oplevet store ændringer på sin arbejdsplads. 

Fra Vissenbjerg til 

Glamsbjerg

Der først indebar en udvidelse af Fugleviglund med en afdeling i Glamsbjerg, siden en samling af alle aktiviteter i Glamsbjerg og en ny skole, nemlig en FGU, Forberedende Grunduddannelse.  En udvikling, som også indebar, at elevtallet voksede fra godt tyve til på et tidspunkt over 100 og i dag ca. 85. Og en tilsvarende forøgelse af lærerstaben, der i mange år var på 8, men som i dag er på 20. 

– De fysiske rammer i Glamsbjerg skulle være i orden, og det er de blevet. Vi fik solgt Fugleviglund i Vissenbjerg og købt nye bygninger på Fredensvej overfor vores nuværende. Så den del er kommet på plads, siger Inger Poulsen. 

For det andet skulle vores medarbejdere være klædt på til en helt ny måde at arbejde på. Der er meget stor forskel på at arbejde på en produktionshøjskole og på en FGU. På en FGU skal der laves fagplaner og eleverne skal op til eksamen. Sådan er det ikke på en produktionshøjskole, fortæller Inger Poulsen.  

Også det mål kan Inger Poulsen sætte flueben ved – med forbehold. 

– Salg af en bygning er et meget konkret mål, sådan er det ikke at være lærer. Her bliver man aldrig helt færdig, og det skal man heller ikke – men man kan komme godt på vej, siger Inger Poulsen. 

Hun er glad for, at hun i sin tid fik sat dato for, hvornår hun ville stoppe. 

  Jeg har stadig en enorm stor arbejdsglæde, men har også nødig villet stoppe for sent. 

Skal rydde op

Inger Poulsen ved ikke, hvad hun fremover vil bruge sin dag på, eller rettere hun ved, hvad hun skal lave det næste halve år. 

– Efter så mange år som leder skal jeg bruge de næste måneder på at rydde op – både fysisk og mentalt, men når lederafviklingen er overstået, skal jeg i gang med noget frivilligt arbejde. Det bliver nok noget med børn og unge, for det har altid haft min interesse. 

– Da jeg blev færdig med læreruddannelsen fra Ribe Seminarium, var jeg i et halvt år cykelvikar, inden jeg fik et lærerjob på Fugleviglund Produktionshøjskole, siger Inger Poulsen. 

For hende var det drømmejobbet, og der blev hun, og sagde også ja til – på opfordring fra sine kolleger – at søge jobbet som forstander, som hun blev i 1997.

Kalenderens nye plads

Men nu handler det om et nyt kapitel i hendes liv. 

– Min kalender har fået plads på hylden, og det er nyt, for den har ellers styret min dagligdag, siger Inger Poulsen, som ser frem til tilværelsen som efterlønner. 

– Så jeg har god energi til det nye liv og til at være mere sammen med Poul og Naja (deres datter), siger Inger Poulsen.

Del denne historie på: