FTZ har taget det første spadestik i Rørup

Rørup

Af Lise Wolf – lw@folkebladet.net

24. april vedtog byrådet et kommuneplantillæg for to erhvervsområder omkring Gelstedvej i Rørup samt lokalplanen for området mellem motorvejen, Gelstedvej og Rørupgyden, hvor FTZ, der sælger reservedele og værktøj til autobranchen vil bygge lager og administrationsbygning. Og klagefristen var kun lige udløbet, før gravemaskinerne ankom for at klargøre området til byggeri.

Der er i processen frem mod den endelige vedtagelse af det planmæssige i høj grad blevet lyttet til de høringssvar, der er kommet fra lokalområdet, ligesom der er blevet holdt flere lokale møder, så folk i lokalområdet føler sig både godt informeret og hørt.

Blandt de ændringer høringen har afstedkommet er, at erhvervsområdet ved Hækkebøllegården mindskes markant, der er også stillet krav om, at der skal etableres beplantning mod Hækkebølle og en lille lund i hjørnet af det område, der er afgrænset af Gelstedvej og motorvejen.

På den anden side af Gelstedvej, er der i forhold til FTZ’s byggeri stillet krav om, at det skal sænkes i terrænet af hensyn til Rørup Kirke, og at der etableres en høj mellem byggeriet og kirken. Der er desuden stillet krav til arkitekturen og beplantningen.

Da FTZ medfører en del øget trafik i området, har virksomheden indvilget i at afgive jord til en trampesti, som kommunen vil etablere. Det har været et stort ønske hos såvel lokale beboere som Lærkeskolen. 

Del denne historie på: