Musikgudstjeneste i Orte Kirke

Orte

Af Preben Find

Ved den kommende søndags gudstjeneste i Orte Kirke fejres ”Mariæ Bebudelsesdag”, som er en af kirkeårets specielle mærkedage, der også er kendt som ”Herrens bebudelse”..

Ifølge Lukasevangeliet var det dagen, hvor ærkeenglen Gabriel opsøgte jomfru Maria for at bebude Jesu fødsel. 

Ved helligdagsreformen af 1770 blev det bestemt, at Mariæ bebudelsesdag skulle være den 5. søndag i fasten. 

I Orte Kirke fejres dagen som en musikgudstjeneste, hvor Syngedrengene ved Vor Frue Kirke i Assens medvirker.

Syngedrengekoret, som har fungeret siden 1. marts 1856, er Danmarks ældste drenge/mandskor, men ordningen med syngende drenge i Vor Frue Kirke i Assens stammer helt tilbage fra 1500-tallet, hvor det i flere af landets købstæder var eleverne på latinskolerne, der medvirkede ved de kirkelige tjenester.

Assens Latinskole lå umiddelbart øst for Vor Frue Kirke.

Koret er et flerstemmigt kor, som netop nu er sammensat af 30 drenge og mænd i alderen fra 10 til 28 år.

Dets repertoire omfatter de tre fokusområder klassisk europæisk kirkemusik, den danske salmeskat og danske årstidssange.

Koret fungerer som en sangskole, hvor almen dannelse er en integreret del af undervisningen.

Allerede fra 2. og 3. klassetrin og frem til afslutningen på ungdomsuddannelsen får drengene en grundig musikalsk skoling, der omfatter både solosang, musikteori og klaverundervisning. 

Søndagens Musikgudstjeneste i Orte Kirke, hvortil alle er velkomne, starter klokken 15, og efter gudstjenesten bydes der på et glas vin og snacks.

Del denne historie på: