Kom med ind i biernes forunderlige verden

Ørsbjerg

Af Lise Wolf – lw@folkebladet.net

– Det er en helt særlig oplevelse at passe en bifamilie og at følge dens liv og færden i løbet af året. Man bliver opmærksom på naturen på en helt anden både. For eksempel lægger man i højere grad mærke til, hvilke planter der gror i nærheden af bistadet, og så er man jo lige nødt til at studere blomsterne for at se, hvilke insekter der besøger den. Sådan siger Ole Grønbæk, der er formand for Vestfyns Biavlerforening. Og nu kan du også få muligheden, når foreningen byder til begynderkursus på Nørregaard, Nedermarken 8 i Ørsbjerg med start torsdag 21. marts.

På kurset får kursisterne indgående viden om biernes liv og deres betydning for bestøvningen af markernes, havernes og naturens blomstrende planter. Og så lærer man om det praktiske arbejde med at passe en bifamilie.

Først teori så praksis

Kurserne indledes med teoriaftener, hvor emnerne er biernes samfund, det nødvendige ateriel til biavlen og honningbehandling.

I løbet af foråret fortsætter undervisningen i skolebigården, hvor kursisterne får tilbud om at få en bifamilie, som de lærer at passe hen over sommeren og til slut kan tage med hjem.

– Hr du først fået bier i haven, kan du roligt regne med, at intet er som før. Du vil uvilkårligt kigge til bierne for at se, om de flyver, eller om de har pollen med hjem og hvilken farve det har. Bierne er en uudtømmelig kilde til forundring, lover Ole Grønbæk.

Kursusaftenerne er af to og en halv times varighed og begynder klokken 19.

Ønsker an yderligere information, kan an kontakte Ole Grønbæk på telefon 21 45 61 28.

Del denne historie på: