Bernards Hus har overtaget Nørregård og det skal fejres

Ørsbjerg

12. juni 2021

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Fredag den 18. juni klokken 16.00-20.00

Helstegt lam, folkedans akkompagneret af akkordeon og violin, snobrød, ansigtsmalede børn og sidst men ikke mindst Odensebandet Bali, der gir den både gas og bas. 

Det lyder som en fest og er det, nemlig på Nørregård, Nedermarken 8 i Ørsbjerg fredag den 18. juni klokken 16-20. 

Fest på Nørregård får en klokke til at ringe på ham og hende, der kan huske – huske at der hvert år var sort af mennesker til økologiske høstmarker, og når økokøerne fik forårskulleren styret ved blive sluppet på græs.

Så skruede indehaverne ned for festblusset, som til sidst næsten forsvandt. Indtil fredag den 18. 

Havde det stået til bostedet Bernards Hus, som for 30 år siden lejede sig ind på Nørregård, havde den pyntet op til fest sidste efterår, men det forhindrede coronaen. 

– Bernards Hus købte nemlig Nørregård af Morten Bjerre, der fortsætter på stedet som landbrugsfaglig underviser. 

Der var to grunde til overtagelsen. 

– Som lejer kan vi ikke bare sætte vedligeholdelsesarbejder i gang, endsige udvide, hvad vi gerne vil. Og vi har også økonomi til det, for vi har en god forretningsmodel. Til gengæld gik det ikke længere så godt med landbrugsdriften. Enden blev derfor at Bernards Hus overtog gården, fortæller    souschef Gerhard van der Made.

Store ambitioner

Bernards Hus’ ambition er at få udviklet en social-økonomisk virksomhed på Nørregård, som indebærer at bostedet skal udvides, det samme skal de beskyttede værksteder, hvor målgruppen i begge tilfælde er psykisk udviklingshæmmede. 

Som hidtil vil landbrugsdriften være omdrejningspunktet, hvor ikke mindst grøntsagsdyrkning er det, der fylder, hvor beboerne er med i hele processen, såning, lugning, høst osv. 

Driften er ikke tilrettelagt ud fra et ønske om højest mulig rentabilitet, og derfor vil f.eks. tempoet være afpasset efter deltagernes styrker.

På Benards Hus Hjemmeside kan man således læse:

Værdigrundlaget er meningsfuld og helhedsorienteret læring og udvikling. Det skal være værdifuldt at bo på Bernards Hus med plads til at være sig selv og muligheden for at dele sit liv og sine oplevelser med andre. Vi lægger stor vægt på at skabe en hverdag med gennemskuelige strukturer i et stemningsfuldt miljø bla. med fokus på sund kost, fysiske aktiviteter, kultur og nære sociale relationer.

Bliver medicinfri

Og det virker, siger Gerhard. 

– Vi har oplevet beboere som efter et par år hos os ikke længere har behov for medicin, siger han. 

Det er ikke kun Bernards Hus, som det går det godt for. Også den Rudolf Steiner inspirerede daginstitution, Høkassen, som holder til i den ene ende af stuehuset, har et ønske om at udvide. 

Høkassen vil udvide

Interessen er der, så tanken er, at Høkassens skal overtage hele stuehuset, dvs. lægge ca. 70 kvadratmeter til. Hvor hurtigt det kan ske, ved Gerhard ikke. 

Det er kommet bag på ham, hvor mange bygningstekniske krav, som skal opfyldes for at indrette de 70 kvm til børnehave og det var heller ikke hans udgangspunkt, at det formodentlig vil koste i omegnen af 700.000 kroner at få foretaget den nødvendige renovering. 

Bernards Hus har taget konsekvensen af de praktiske udfordringer og har inddraget en arkitekt i processen. 

Når det gælder landbrugsdelen, skal Bernards Hus næsten starte fra scratch. 

– Da vi overtog Nørregård blev 16 ud af 49 hektar solgt fra, og af de tilbageværende 33, hvor der også er en del skov, har vi bortforpagtet de 20 hektar. Lige nu dyrker vi grøntsager på ca. 1½ hektar, fortæller Gerhard, der forventer at produktionen bliver sat i vejret. 

Nogen køreplan for stedet findes vist ikke, men ambitionen ligger fast hos Gerhard og teamet bag Bernhards Hus

– Vi ser store udviklingsmuligheder for de enkelte virksomheder, som kan blive en del af et gårdfællesskab. 

Del denne historie på: