Hjertelig tak

For venlig deltagelse og blomster ved

Johan Christian Johansens 

bisættelse

En særlig tak til naboer, for at være til 

stor hjælp for vores far de sidste år

Anna, Else, Karen, Anders, Hans Christian