Hjertelig tak

for blomster og venlig deltagelse ved

Erik Larsens

bisættelse fra Rørup Kirke

En varm tak til personalet på Holmely

for god og kærlig pleje

Familien