Fynboerne dyrkede hør allerede i jernalderen

Nårup

Af Lise Wolf – lw@folkebladet.net

Onsdag 8. marts er der mulighed for at blive klogere på en hidtil ukendt side af hørplantens historie. Da får Hørvævsmuseet besøg af museumsinspektør Christoffer Pelle Hagelquist fra Østfyns Museer, som vil fortælle om arkæologiske fund af hørproduktion på Fyn.

De seneste 10 år har arkæologiske udgravninger i Danmark, og især på Fyn, skabt en ny interesse for hørplanter som olie- og tekstilafgrøde. Arkæologer har på jernalderbopladser fundet spor efter hørproduktion i en større skala end hidtil påvist. Det er blandt andet nyere udgravninger øst og sydøst for Odense, ved Frydenlund og Seden Syd, der har bibragt særdeles brugbar viden, fortæller museet i en pressemeddelelse. Også på Østfyn, har man fundet tegn på høproduktion i form af en tørringsovn med hørfrø, der er kulstof 14 dateret til førromersk jernalder.

De nye arkæologiske fund danner baggrund for en nyvurdering af samfundet i den danske jernalder, da høproduktion er meget kompliceret.

Det kan man høre meget mere om på Hørvævsmuseet, som man finder på Nårupvej 30, hvor det har hjemme på godset Krengerup. Foredraget begynder klokken 19 og koster 50 kroner for medlemmer og 100 kroner for andre

Del denne historie på: