Generationsskifte: – Jeg har på en gang god ro og sommerfugle i maven

Vissenbjerg

Af Lise Wolf – lw@folkebladet.net

Et glidende generationsskifte er sat i gang hos Myllerup Entreprenør A/S, der 1. januar udvidede ejerkredsen med Rasmus West, hvis bror Simon allerede i 2017 indtrådte som aktionær. Begge er sønner af Ole West Hansen, der siden 1989 har drevet firmaet sammen med Ib Hansen.

– Jeg er simpelthen så glad og rigtig spændt på det her. På én og samme gang har jeg en god ro og flaksende sommerfugle i maven. Sådan siger 66-årige Ole West Hansen, der i 1989 stiftede Myllerup Entreprenør sammen med Ib Hansen, i en pressemeddelelse.

Anledningen er, at hans søn, 29-årige Rasmus West, ved årsskiftet indtrådte i firmaets ejerkreds, således, at de nu er fire, der tegner virksomheden.

Ole West Hansen, der hidtil har været administrerende direktør, overtager i stedet posten som bestyrelsesformand og får ansvaret for forretningsudvikling og salg. Rasmus West, der er økonomiuddannet og har været økonomiansvarlig i firmaet siden 2017, indtræder nu som direktør med ansvar for økonomi, administration, marketing og udvikling af lastvognsforretningen. Det sidste i samarbejde med Ib Hansen, 56, der er transport- og logistikchef. 32-årige Simon West har titel af driftsdirektør. Han er uddannet kloakmester og er ansvarlig for byggepladser og medarbejdere. Firmaet tæller i dag 27 fastansatte og fire elever.

Fokus på konsolidering og udvikling

Årsagen til det indledte generationsskifte er, at Ole West Hansen og Ib Hansen har ønsket, at de yngre kræfter kommer godt i vej i god til, inden de på et tidspunkt selv bliver modne til at gå på pension. Ole West Hansen er som nævnt 66 og Ib Hansen 56 år.

– Mine sønner har kompetencer og nye ideer, som hverken Ib eller jeg besidder, og det er en kæmpe force, at vi nu for alvor får dem bragt i spil, siger Ole West Hansen.

– De samlede kræfter skal bruges på fortsat at drive en velkonsolideret virksomhed og derudover på at udvikle organisationen og forretningsområderne. Der skal blandt andet ekstra fokus på vognmandsforretningen i retning af, at den også skal vær et tilbud til eksterne kunder. Også grusgrave, forsikringssager, dræning og betonarbejde er udpeget til udviklingsområder.

– Vi vil det her sammen

– Naturligvis vil der være udfordringer ved en familiekonstellation som vores, siger Ole West Hansen, men alle i virksomheden, ejere såvel som medarbejdere, har et stort ønske og en stærk vilje til, at det kan lade sig gøre, at det er spændende, og at vi samme vil det her. Vi har dygtige kolleger med mange års erfaring og dygtige sparringspartnere på sidelinjen, som vi kan trække på efter behov, siger han.

Fakta

Myllerup Entreprenør stiftet 1989 af Ole West Hansen og Ib Hansen.

I dag er også Rasmus og Simon West Hansen medejere.

31 medarbejdere.

Rasmus West er administrerende direktør

Ole West Hansen, bestyrelsesformand

Simon West, driftsdirektør.

Ib Hansen, transport og logistikchef.

Virksomheden løser alt inden for jord-, kloak- og betonarbejde, forsikringssager, nedrivning og vedligeholdelse af udenomsarealer. Firmaet driver desuden en vognmandsforretning og udvinder råstoffer fra grusgrave.

Del denne historie på: