Hørvævsmuseet udvider med nye undervisningslokaler

Krengerup

16. april 2021

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Projektet koster 3,5 millioner kroner og dækkes af fondsstøtte

Med igangsætningen af en ombygning på ca. 400 m2 er det et længe næret ønske, som nu bliver opfyldt på Hørvævsmuseet.

-Siden museets start for mere end 25 år siden har det været vigtigt for os at bringe historien om hør, tekstiler og vævning videre. Ikke bare i form af et museum, men også som en videreførelse af den levende tradition, fortæller Marianne Krämer, der er formand for bestyrelsen på museet. 

– Det er derfor en stor glæde, at vi nu kan påbegynde indretningen af en del af museets 1. sal til brug for undervisning og anden formidling.

Fremtidens Hørvævsmuseum

Under overskriften ”Fremtidens Hørvævsmuseum” har museet formuleret  fire mål med udvidelsen: 

• Vi vil skabe et tekstil-undervisnings- og udviklingssted til gavn for uddannelsesinstitutioner, tekstilerhverv, designere og vævere.

• Vi vil styrke væveskolen for børn og voksne samt skabe bedre rammer for udstillinger og foredrag.

• Vi vil styrke formidlingen af museets samlinger, der illustrerer vævningens historie og den industrielle udvikling. 

• Vi vil fastholde det aktive medborgerskab på et arbejdende museum, der i over 25 år er blevet drevet og udviklet af frivillige. 

– Vi har i mange år haft for lidt plads og tid til vores kursus i vævning, og vi har også hvert år flere skolebørn end de ca. 300 vi nu kan rumme, som gerne vil prøve at væve en dag. Derudover vil de nye lokaler give bedre forhold for vores øvrige kurser under Hørvævsmuseets Aftenskole, slutter Marianne Krämer.

Fonde støtter projektet

Ombygningen, der har et samlet budget på ca. 3.5 mio. kroner, er gjort mulig ved hjælp af donationer fra fem fonde: Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Realdanias kampagne Underværker, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Møllerens Fond og Lemvigh-Müller Fonden. Desuden lægger museets frivillige et antal timer i projektet.

Arbejdets udførelse er lagt i hænderne på lokale håndværkere med Tømrermester Lars Skovsby, Glamsbjerg som hoverentreprenør. Arbejdet forventes afsluttet sidst på sommeren 2021. 

Del denne historie på: