Hørvævsmuseet fylder rundt – mød de frivillige og se dem i arbejde

Krengerup

Af Lise Wolf – lw@folkebladet.net

Tirsdag den 9. juli fylder Hørvævsmuseet på Krengerup 30 år. 

Ideen til museet opstod, fordi Kurt Reindel, tidligere direktør på Tommerup Væveri, tilbød at donere de gamle maskinvæve til et museum. Egnede lokaler blev efterfølgende fundet i en tidligere løsdrift-stald på Krengerup Gods ved Glamsbjerg.

Det var, lyder det i en pressemeddelelse fra Hørvævsmuseet, en lille flok meget arbejdsomme og engagerede frivillige, der stod for ombygning af stalden, flytning af de tunge væve og med tiden også for at få dem til at fungere igen.

I løbet af sine 30 år er museet blevet udvidet flere gange og rummer nu ud over vævene fra Tommerup også en samling gamle håndvæve, en kursusafdeling, udstillingsfaciliteter samt butik og café.

– Det var frivillige entusiaster, der skabte museet, og det er stadigvæk den ånd, der hersker på stedet, fortæller formand Ole Grønbæk. Der har gennem årene været bekymringer for, om det fortsat ville være muligt at tiltrække frivillige, men antallet har været i konstant stigning.

– I begyndelsen var der færre end 10, i dag er vi omkring 85, langt overvejende pensionister, der sammen med en fastansat varetager driften og udviklingen, siger Ole Grønbæk.

Når nu Hørvævsmuseet er et arbejdende museum, vil besøgende i jubilæumsugen fra tirsdag den 9. juli til fredag den 12. juli kunne se, hvordan det foregår, når de frivillige på arbejdsdagene mandag og onsdag mødes for at væve, sy, reparere maskinerne og udføre alle de andre opgaver, der er forbundet med at drive et museum. De frivillige vil være i sving de nævnte dage mellem klokken 13 og 17. (liw)

Del denne historie på: