Kerte Lokalråd vil have bedre dialog om udbredelse af solceller

Kerte

3. marts 2022

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Det nystiftede lokalråd i Kerte ligger åbenbart ikke på den lade side, både når det gælder selve lokalrådet og forholdene i lokalområdet.  

– Som det allerførste har vi tænkt os at modsætte os den tænkte placering af solceller her i Kerte sogn. Vi ønsker en bedre dialog omkring udbredelsen af solceller i området omkring Kerte og Ørsbjerg, vi frygter at et anlæg vil føre til flere, og vi mener, at de wildwest-metoder selskabet bag opførelsen bruger over for naboer samt den mundkurv, naboer bliver pålagt ved underskrivelse af godtgørelseskontrakten, er uacceptabel, siger Kristina Majoy Stæhr Pedersen, der for måneder tilbage tog initiativ til oprettelsen af et Lokalråd i Kerte. 

Den stiftende generalforsamling foregik mandag 7. februar. 

Der var pænt fremmøde på dagen, hvor Kristina Majoy Stæhr Pedersen fremlagde sit oplæg til vedtægter for lokalrådet. De blev grundigt gennemgået og man vedtog at det nye lokalråd skulle tage alle de gode input med, så man på næste generalforsamling kan fremlægge de færdige vedtægter.

Herefter gik man over til at sammensætte det nye lokalråd. Det lykkedes helt uden valg at finde 5 medlemmer, 2 suppleanter og en revisor samt suppleant. 

 Bestyrelsen holdt konstituerende møde 23. februar, som resulterede følgende sammensætning. 

Formand Kristina Majoy Stæhr Pedersen, næstformand Benedicte Fabricius, Kasserer  Mads Sand Andersen, referent Sabrina Ahrnkiel og menigt bestyrelsesmedlem Lars Kristian Pedersen. 

Videre er Lars Kristian Pedersen med i bestyrelsen. Trine Stentebjerg Kærsbøl og Ingrid Andersen er suppleanter. 

Revisor blev Pia Mai Hingeberg og revisorsuppleant Jørgen Hviid. 

Sabrina Ahrnkiel oplyser at der allerede nu arbejdes med planer om en hjemmeside, hvor man vil kunne læse om hvad der sker i Lokalrådet. Mads Sand Andersen fortæller videre at der den 23. marts er aftalt et møde med Steen Søgaard der er udviklingskonsulent i Assens kommune.

Del denne historie på: