Tak for to forklaringer om Torskebjerg og Ørsbjerg Mark

Kerte/Ørsbjerg

16. marts 2021

For nogle dage siden efterlyste undertegnede både på Aarup.dk og i Folkebladet oplysninger om Torskebjerg og Ørsbjerg Mark, idet begge lokaliteter er nævnt i Achton Friis’ fornemme bog om Danmarks store Øer fra 1936, hvor han bl.a. fuld af beundring beskriver Brende Å – dalen som et af Danmarks store naturklenodier. 

Torskebjerg

Det gav to resultater, der stritter lidt i hver sin retning. En stedkendt iagttager har oplyst, at Torskebjerg er en betegnelse for et højdedrag med udsigt lige over for træbroen nær den i 1947 udbrændte Mølleknappe, og torskehistorien/sagnet skulle være knyttet til greven på Wedellsborg – og ikke nogle ”hellige mænd”.

Ørsbjerg Mark

Denne lokalitet var ifølge en anden stedkendt iagttager et tidligt navn for den nuværende Pindsende lidt syd for Ørsbjerg By. I hvert fald hed den således på ejendomspapirer fra 1930’erne. 

Men hvad gør nu det, at oplysningerne stritter i hver sin retning? Sagn er jo ikke verificerbar historieskrivning, selvom de kan rumme lidt historisk kernestof.

Sagn har det jo med at mutere ligesom corona-virus, når de bliver fortalt fra mund til mund, men heldigvis er sagnene underholdende og ganske ufarlige for folkesundheden. Og i dystre tider kan vi jo godt bruge lidt underholdning og refleksion. 

Tak til de to kyndige iagttagere. /hef

H.W./Aarup.dk 

Del denne historie på: