Og så gik Jordløse ellers i gang – igen

Jordløse

1. juni 2021

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Forberedelserne i Jordløse – før Kulturkaravanens ankomst

Jordløse er kendt for sine aktive foreninger og talrige ildsjæle, der altid er parate til at give en frivillig hånd med. Der er altid liv og vækst i Jordløse og omegn. Man kan vel nærmest kalde Jordløse og omegn for et projektorienteret lokalsamfund. Løbende skabes der fornyelser, oplevelser, aktiviteter samt kultur- og naturbegivenheder til glæde for byens borgere, og for alle der besøger Jordløse. Og det er der rigtigt mange, der gør. Naturfolket er valfartet til Jordløse, siden vi indviede vore 3 nye shelterpladser i juni 2020, og senere ifm. sti indvielsen i september sidste år.

… Derfor gik alle ildsjæle i Jordløse i gang længe før Kulturkaravanen ”Visioner fra Vandkanten” kom på besøg. Allerede i november 2020 var Lokalrådet for Jordløse Sogn i gang med drøftelser og stillingstagen til hele projektet, først med Teatret Kimbri ved Gitte Kielberg www.teatretkimbri.dk, der inviterede Jordløse til at deltage, så Karavanen kunne gøre stop i Jordløse, når den kom fra Haastrup. Tillige sørgede Gitte Kielberg for at Danseteatret NordenFra ved Elisabeth Groot www.nordenfra.dk tillige ville underholde. Samt for at Jordløse, som den eneste by i Assens Kommune, kunne få besøg af den franske lanterne kunstner François Monnet fra www.insolitelights.com, så byens borgere kunne deltage i en Lanterne Workshop.

… Dernæst kontaktede lokalrådsformand Rikke Schultz CulturArte i Gummerup, mht. oplæg til teaterforestillingen ”Brumbassen fra Jordløse” og ansøgte tillige Kulturpuljen i Assens Kommune om støtte til projektet, hvilket byen fik. Sådan blev ”Byens Dag” den 30. maj 2021 en realitet.

Derpå fulgte et tæt samarbejde mellem Lokalrådet for Jordløse Sogn, foreningen ”Landsbyens Hus” (**jf. side 4), ”Jordløse og Omegns Beboerforening” (der bl.a. står for Byparken og det nye Ungeområde, Pedelgruppen og Flaglauget), samt foreningen ”Jordløse Boldklub” (som sørgede for teltopsætning i Byparken). Alle var involveret i projekt ”Byens Dag” i Jordløse.

For selvom corona, også her i 2021, løbende har forsøgt at sætte en stopper for hverdagen, så er der, i perioder, blevet afholdt online møder, og når det var muligt mødtes man i mindre grupper på tværs af byens foreninger og Lokalrådet. Jordløses aktive ildsjælene har knoklet utallige timer, for at ”Byens Dag” kunne gennemføres samme dag som Kulturkaravanen skulle ankomme. En dag fyldt med både indvielse af Kulturhuset Landsbyens Hus samt et nyt Børne-Ungeområde i Byparken, Kulturkaravanen, samt sjov, gøgl, musik, børneteater, kåring af ”Årets Hosekræmmer” fællesspisning og lanterneoptog gennem byen. Jordløse og omegns ildsjæle er nemlig ikke sådan lige til at slå ud!

”Brumbassen fra Jordløse”
Lokalrådet for Jordløse Sogn indgik aftale med CulturArte ved Stenia og Jorge Degas, om at de skulle skabe et musik-dramatisk forløb – Teaterforestillingen ”Brumbassen fra Jordløse”. Lokale børn over 5 år blev inviteret til at deltage, og i dagene den 16.maj, den 23. maj og 24.maj skabte de sammen med CulturArte en lille teater forestilling, der byggede på historien om den lille brumbasse (humlebi), der gik så grueligt meget igennem for at redde tomatplanternes fremtid. (Brumbassen er nemlig det eneste insekt, der kan bestøve tomatplanter effektivt).
Forestillingen blev opført den 30. maj ifm. ”Byens Dag”. Den tog udgangspunkt i 4 nye (børne-)sange, som blev komponeret til lejligheden, og som beskrev handlingen, der blev ”foldet ud” med små dialoger, bevægelse, kostumer og andre teatrale virkemidler.
… Børneteateret blev arrangeret i et tæt samarbejde mellem Lokalrådet for Jordløse Sogn, Jordløse og Omegns Beboerforening og Landsbyens Hus.

Lanterne Workshop i dagene den 24. maj til 26.maj

Før Kulturkaravanens ankomst den 30. maj havde Lokalrådet for Jordløse Sogn i samarbejde med Teatret Kimbri ved Gitte Kielberg www.teatretkimbri.dk aftalt, at Jordløse skulle have besøg af den franske kunstner François Monnet fra www.insolitelights.com. Han er en sand mester i at skabe eventyrlige lanterner, der lyser i mørket og som ofte tager udgangspunkt i lokale fortællinger og figurer.

Lanterne Workshoppen blev afholdt i Musiklokalet i Landsbyens Hus i dagene den 24. maj til 26. maj. Lokale borgere blev inviteret til at deltage i processen med at bygge en stor Brumbasse, en blomst og nogle mindre lanterner!
François Monnet og hans medhjælper Anja Hvidberg lærte fra sig af den smukke kunst. Især 3 Jordløse borgere Christa Baagøe Andersen, Leslie Gnaedinger, samt Niels Fløistrup der i øvrigt var tovholder for Jordløses lanterneprojektet, blev så grebet af lanterne produktionen, at de alle tre tilbød deres assistance de efterfølgende dage i Haastrup. Så de 3 Jordløse borger drog til Haastrup og byggede med på en Lindorm lanterne sammen med François Monnet og Anja Hvidberg.

Del denne historie på: