Den gode Historie

Jordløse

Af Birthe Grubbe

Campingpladsen i Jordløse

I 1958 etableredes ude i de dejlige Jordløse Bakker en campingplads. Byens læge Harald Westergaard foranledigede etableringen i samarbejde med Forenede danske Motorejere (FDM).

Arealet, hvor campingpladsen blev etableret, hørte under Nygaard, og er beliggende på et areal, der støder op til Jordløse Bakker, som i dag er ejet at Danmarks Naturfond. 

Det fortælles, at når man gik på jagt ude i området en tidlig morgen, kunne en herlig snorken fra teltene høres uden for campingpladsens område. 

Pladsen havde gennem årene fra 1958 og til den blev nedlagt i 1976 fire bestyrerpar/værtspar. Ved indkørslen til campingpladsen lå et ishus, der ligeledes fungerede som reception, hvor man meldte sin ankomst og betalte for opholdet. 

Arkivet har et katalog fra 1961, hvor campingpladsen er nævnt med et billede af ishuset, der reklamerer for Premier Is. 

I et større FDM katalog fra 1965, omtales alle campingpladserne i Danmark. Der er nævnt 7 pladser på Fyn og øerne. I kataloget beskrives de faciliteter, der er til rådighed på pladsen i Jordløse. Den er beskrevet således:

”Pladsen ligger meget smukt på et højdedrag, omkranset af skov. Man finder således fortræffelige læforhold  og pladsen tiltrækker mange, som sætter pris på  landlige og fredelige omgivelser. Der er ikke er langt til badestrand ved Damsbo. Af hensyn til de yngste campister er der på pladsen etableret et soppebassin til de yngste.” (Det er der stadig her i 2022).  

I kataloget er endvidere nævnt et par turforslag med udgangspunkt i Jordløse. Ja, selv byens købmandsforretning er nævnt. På selve pladsen findes et begrænset varelager, men nok så spændende var iskiosken, som naturligt nok også benyttedes af byens børn og ikke udelukkende campisterne. Brød og mælk kunne skaffes mod bestilling. 

Selve Jordløse by med kirke og velbevarede bindingsværkshuse er omtalt. 

I 1976 nedlagde FDM campingpladsen og den overgik derefter til at være i privat eje. FDM lagde den klausul på området, at der ikke i fremtiden måtte være campingplads.

Der har siden 1976 været 3 ejere. De nuværende ejere, der har haft området siden 2011, har etableret et nyt hus og ydermere en vingård.  

Som omtalt ovenfor eksisterer det gamle soppebassin stadig og i det hele taget må det siges, at området stadig er lige så fredfyldt og herligt som dengang, campingpladsen eksisterede. 

Det må siges, at FDM i sin tid valgte et godt sted for folk med trang til at komme ud i naturen. 

Del denne historie på: