Vejdirektoratet renoverer ti broer og tunneler i 2021

Motor

9. maj 2021

Det er de store broer og tunneler, der binder Danmark sammen, og de har derfor en afgørende betydning for den hjemlige infrastruktur.

Af samme grund er det vigtigt, at de hele tiden holdes i god stand.

I de kommende måneder renoverer og vedligeholder Vejdirektoratet ti af disse broer og tunneller samt en række mindre broer. Arbejdet sikrer, at de kan holde i mange år endnu.

”Vi overvåger hele tiden tilstanden på vores store broer og tunneler og anvender i den forbindelse også ny teknologi som for eksempel droner, da det er vigtige bygværker med væsentlig betydning for både den regionale og den nationale infrastruktur,” fortæller afdelingsleder Niels Højgaard Pedersen fra Vejdirektoratet. ”Og hvert år underkaster vi en del af bygværkerne et større vedligehold ud fra de behov, der er blevet klarlagt i vores tilstandsanalyser af dem – og naturligvis med det hovedformål, at de bestandigt fremstår i funktionsdygtig og trafiksikker stand.”

De større bro- og tunnelarbejder, som Vejdirektoratet gennemfører i år, er:

• Sallingsundbroen. 

Her skal resten af bropillerne repareres og have katodisk beskyttelse af armeringen nær vandniveau i fortsættelse af opgaven sidste år. Desuden fortsætter den flerårige opgave med omisolering, ny belægning samt nye fuger og autoværn.

• Hadsundbroen. 

Her skal alle bærelejerne udskiftes og betonen renoveres på brodæk og bropiller. 

• Langelandsbroen. 

Denne bro er i gang med en omfattende opstramning, der blandt andet handler om forspænding af kablerne og udskiftning af kunststofbelægning i gennemsejlingsfaget. 

• Den Ny Lillebæltsbro. Broens spidsplader skal males og elevatoren udskiftes med en ny og mere moderne model. Desuden mindre opgaver vedrørende hængerkabler.

• Motorvejsbroen ved Skovdiget (Hillerødmotorvejen nordgående). 

Broen skal blandt andet omisoleres og have nye kantbjælker.

• Stegebroen. 

Her skal det hydrauliske anlæg udskiftes.

• Svingbroen i Næstved. Broen skal have nye riste på svingfag, og det tidligere brostyrehus fjernes.

• Siøsundbroen. 

Broen skal have ny belægning og have skiftet sine fuger.

• Svendborgsundbroen. Her skal betonen og afløbene repareres.

• Frederikssundsvejstunnelen. 

Her bliver belysningsanlægget udskiftet.

”Når vedligeholdsopgaverne er gennemført, vil broerne og tunnellerne have en forlænget levetid, hvilket er til glæde for trafikanterne og til gavn for hele statsvejnettet,” siger Niels Højgaard Pedersen.

Del denne historie på: