Hjørnehuset i Assens

Assens

Af Helge Desler

Den miljømæssige værdi for Ladegårdsgade nummer 1 knytter sig til bygningens beliggenhed i Assens gamle bykerne, hvor hjørnehuset indgik i husrækken og er med til at fastholde og definere Damgades og Ladegårdsgades gadenet. Hjørnehuset er således med til at opretholde et historisk kulturmiljø i Assens.

Og Ladegårdsgades historie rækker helt tilbage til 1500-tallet. Huset er knægtbygget ligesom mange af Assens øvrige bindingsværksbygninger er, og bygningen er antageligt opført som et gavlhus.

Ladegårdsgade 1 ligger endvidere centralt i Assens på hjørnet af ovenstående to gader, og bygningen er i bindingsværk over syv fag i to stokværk over en lav kampestenssat, sorttjæret sokkel. Andet stokværks bindingsværk står med udkragning og gennemstukne bjælkeender, der hviler på ”knægte”.

Omkring 1898 fungerede bygningen som kolonialhandel, og det fremgår af historiske billeder, at bygningen var forsynet med en muret hjørnefløj i en etage. I 1929 rummede bygningen en slagterbutik og de små vinduer blev erstattet af større vinduespartier, med udstilling. I 1966 gennemgik bygningen en omfattende restaurering, hvor hjørnefløjen blev nedlagt og i det ydre fik genskabt bindingsværk og tavl. Bygningen har endvidere fungeret som værtshus og har været sammenbygget med naboejendommen. I dag er ejendommen indrettet til bolig. 

Desuden overtog Assens Turistforening også lokalerne i bygningen i nogle år. Her blev det normale turistarbejde udført, ligesom bestyrelsen havde til huse her. 

Så der har gennem årene været et ret så stort leben på dette hjørne.

Del denne historie på: