Godsejer, hofjægermester, K., lærer og forhenværende indenrigs-sundheds-og landbrugsminister samt MF Britta Caroc Schall Holberg er død, den 23. februar 2022

6. marts 2022

Britta Schall Holberg blev født på Store Skullerupgård ved Glumsø på Sjælland den 25. juli 1941, som datter af Gudrun Holberg f. Ryder og godsejer Preben Caroc Schall Holberg. Hun voksede efter sit 7. år op i Birkerød med sin mor. Hun blev lærer fra N. Zahles seminarium 1964 og flyttede efter giftermål med kollegaen, nu afdøde lærer Jørgen Hansen, til Tuse ved Holbæk, hvor hun blev først meddeler ved Sjællands Tidende, siden fast skolemedarbejder. Hun meldte sig ind i partiet Venstre og blev opstillet til Holbæk Byråd, hvor hun blev formand for Venstres gruppe.

Hermed startede en lang kommunal-og landspolitisk karriere, som omfattede både organisatorisk arbejde i lokalforening, -kreds – amtsbestyrelse samt hovedbestyrelse, men også – da hun overtog Hagenskov Gods efter sin far i 1977 – valgt til Assens Kommunalbestyrelse, hvor hun blev formand for den borgerlige gruppe, socialudvalgsformand og viceborgmester. Ud over det politisk/organisatoriske arbejde, som bl.a. også omfattede sæde i diverse råd og kommissioner samt formandsposten i Landssammenslutningen af Sociale Udvalg og sæde i Kommunernes Landsforenings bestyrelse, har Britta Schall Holberg gennem alle årene haft en vidtstrakt foredragsvirksomhed. Dette folkelige engagement og oplysningsarbejde har været et af Britta Schall Holbergs kendetegn og hjertebørn. Hun modtog således By- og Landdistriktsministeriets landdistriktspris for dette arbejde i 2015. Hun var bl.a. i 13 år formand for udvalget til udpegning af årets landsby.

I 1982 blev Britta Schall Holberg af Venstres daværende formand, Henning Christophersen, bedt om at træde ind i Firkløverregeringen i ministeriet Schlüter som Indenrigsminister- og Sundhedsminister. Hun blev derefter opstillet i Koldingkredsen og valgt til Folketinget 1983. Som Indenrigsminister indførte Britta Schall Holberg forsøget med frikommuner. Men hun havde også sin væsentlige andel i den økonomiske genopretningspolitik. På sundhedsvæsenets område blev styringen af sygehusene moderniseret efter grundigt udvalgsarbejde. Hun nedsatte også Etiks Råd. 1986 blev hun Landbrugsminister, hvor hun bl.a. indførte den første økologilov og lagde grundstenen til den senere vandmiljøplan. Hun forlod 1987 Folketinget for at hellige sig Hagenskov Gods, men beholdt dog på flere andre fronter også tilknytningen til landbruget, idet hun bl.a. af daværende undervisningsminister Magrethe Vestager blev udnævnt til formand for Undervisningsministeriets Landbrugsuddannelsesråd.

Sideløbende med sine andre gøremål har Britta Schall Holberg arbejdet meget med kirkestof. Hun blev således i 1989 valgt til formand for Folkekirkens første Mellemkirkelige Råd. Sideløbende blev hun ansat som politisk redaktør på Fyens Stiftstidende, inden hun i 2005 sagde ja til at blive opstillet for Venstre i Otterupkredsen og siden Assenskredsen på Fyn og derefter igen valgt til Folketinget, hvor hun var ordfører for de frie skoler samt for bygningskultur og formand for Kirkeudvalget, indtil hun gik ud i 2011. Siden blev hun medlem af udvalget for en mere sammenhængende struktur i Folkekirken.

Siden 2009 og frem til sin død har Britta Schall Holberg været fuldtidsbeskæftiget som daglig administrator af Hagenskov Gods, som hun i 2009 overdrog til sin søn, partner, advokat (H), Jacob Caroc Claus Schall Holberg. 

Sideløbende opretholdte hun stadig sin omfattende foredragsvirksomhed, ligesom hun modtog stribevis af grupper til rundvisning og foredrag på godset, hvor der også er bolig- og erhvervsudlejning samt koncerter og ridestævner m.v. Derudover har Britta Schall Holberg de senere år været med i en række folkelige, kulturelle fora, bl.a. som næstformand for Liberalt Oplysningsforbund (LOF), næstformand i Museum Vestfyns bestyrelse, som formand for Danmarks Kartoffelråd, medlem af udvalget til digitalisering af Grundtvigs værker samt som medlem af Dansk Landbrugsmuseum og flerårigt medlem af Fyns Stiftstidendes dommerkomite for Årets Fynbo, ligesom hun i 2021 blev bedt om at være med i Fyens Stiftstidendes dommerkomite om den bedste hjemmeplejer i  forbindelse med en artikelserie om fremtidens ældrepleje. 

Den 16. november 2021 blev Britta Schall Holberg valgt til Assens Ældreråd, som konstituerede sig med hende som formand. 

Britta Schall Holberg har i mange år været fast klummeskribent til en række aviser. 

Har skrevet: Politikeren og sundhedsvæsenet (1995) og udgivet ”Mit Livs Historie”, skrevet af hendes mor, Gudrun Holberg (2019).

Del denne historie på: