Nyt 500 hektar stort naturområde etableres ved Holmehave

Holmehave

4. november 2021

Af Lise Wolf – lw@folkebladet.net

Det nye naturområde skal binde både kvælstof og CO2 til gavn for både klima og miljø og beskytte grundvandet mod forurening

Et område svarende til 700 fodboldbaner – med skov, vådområder og lysåbne arealer vil de kommende år blive skabt ved Holmehave mellem Tommerup, Verninge og Nårup. 200-300 af de i alt 500 hektar vil blive plantet til med skov.

Naturområdet bliver til i et samarbejde mellem Hedeselskabet, Vandcenter Syd og Assens Kommune. Der har været arbejdet på projektet gennem et års tid, og forleden kunne Assens Kommune i en pressemeddelelse fortælle, at nu var finansieringen på plads.

Før etableringen af området kan påbegyndes, skal der gennemføres forhandlinger med lodsejerne. 

Landbrugsstyrelsen har netop sagt ja til multifunktionel jordfordeling, som betyder, at landmændenes jord kan indgå i projektet, og at de i stedet kan tilbydes andre marker som erstatning for dem, de afstår.

– Vi går frivillighedens vej i forhandlingerne. Det kommer til at tage tid, og vi må være tålmodige i den proces, siger Jannik Seslef, projektleder i Assens Kommune i pressemeddelelsen.

Vandskov nummer to

Holmehave Kildeplads er en af Danmarks Største Kildepladser for grundvand og spiller en stor rolle for forsyningen af drikkevand til Odense. Skovrejsningen sker blandt andet for at beskytte kildevandet. Derfor vil der heller ikke blive brugt nogen former for pesticider og gødning i forbindelse med skovdyrkningen.

Den såkaldte vandskov bliver den anden af sin slags i Assens Kommune. I 2017 blev Brylle Vandskov indviet. Den inddrager arealer af både Assens og Odense Kommune og var dengang den første af sin art i Danmark, hvor en privat virksomhed, Hedeselskabet, og et vandforsyningsselskab går sammen om skovrejsning.

Det nye natur- og vådområde ved Holmehave kommer til at reducere udledning af kvælstof til Odense Fjord med 11 tons og samtidig spare atmosfæren for udledning af 450 tons CO2, da træer optager CO2,

Også plads til løbeture

Også håndtering af de forventede større regnmængder i fremtiden er tænkt ind i det nye naturområde, og dele af området vil være åbent for gå-, cykel- og løbeture for lokalsamfundet.

Parterne bag Holmehaveprojektet er blandt de første ansøgere om multifunktionel jordfordeling, efter bekendtgørelsen trådte i kraft sidste år. Meningen er at kunne samtænkt landbrugsproduktion med rent vandmiljø, rent drikkevand, reduktion af drivhusgasser, klimatilpasning, natur og friluftsliv.

Del denne historie på: