Telefoni på Helnæs

Helnæs

1. februar 2022

Helnæs Lokalarkiv – Anne Hansen

Helnæs automatcentral blev taget i brug d. 15. juni 1934, som den første i Fyns Kommunale Telefon Aktie Selskab, FKT’s  område.

Den første brugbare telefon i det hele taget blev demonstreret af Graham Bell i 1876. Navnet telefon kommer af græsk ”tele” betyder fjern og ”fone” betyder lyd. De første telefoner havde hverken drejeskiver eller tastatur. I stedet sad der på siden af apparatet et lille håndtag, som skulle drejes et par omgange for at komme i kontakt med centralen (Ebberup).

Første telefon på Helnæs var hos sadelmager Pedersen. Den var installeret som ”offentlig talestation”, dvs. han havde pligt til at låne den ud til de, der havde brug for det. Den blev installeret i år 1903 eller 1904.

Senere bestyrede Augusta Jørgensen centralen en del år. Hun havde købt huset Helnæs byvej 61, og centralen var installeret i stuen, men på grund af dårligt helbred opsagde hun stillingen i 1933.

Derefter købte FKT en lille parcel af smed Boe på Stævnevej og opførte et kabelhus og automatisk central.

For at kunne ringe krævede det, at telefonerne blev ombygget med drejeskiver. Derefter kunne helnæsboerne dreje til indenbys samtaler selv. Ved udenbys samtaler skulle man dreje nul og fik så Ebberup eller Snave central, der så viderestillede til det ønskede nummer. Helnæs havde 50 nr. fra 501 til 550.

Fx Havde Helnæs brugs nr. 502.

Efterhånden som mobiltelefon er hver mands eje, bliver fastnettelefoner 

”En saga blot”.

Del denne historie på: