DEN GODE HISTORIE

Helnæs

Helnæs Lokalarkiv – Anne Hansen

Helnæs Brugsforening

Helnæs Brugsforening nåede at fungere som forretning i 98 år. 1904 – 2002.

Den første brugsforening i Danmark blev opført i Thisted 1866. 

Det er blevet fortalt, at ideen om brugs på Helnæs blev født på Helnæs kro, da nogle mænd sad og hyggede sig med noget stærkt i glassene. Efterfølgende gik de sognet rundt for at få folk med på ideen. De har sikkert været gode til at ”sælge varen”. De fik god tilslutning – næsten alle stod bag ideen. 

I protokollen kan læses: ”Ved den konstituerende generalforsamling på Helnæs mejeri d. 3. marts 1904 stiftedes ”Helnæs Brugsforening” af de medlemmer, som ved navns nævnelse har bundet sig som medlemmer af foreningen”. – Samme aften blev den første brugsbestyrelse valgt.

Det vedtoges at opføre en bygning til uddelingslokale og til beboelse for uddeleren på Stævnen i byen. Der blev købt et stykke af smed Kresten Bo´s have, Stævnevej 3 til bygningen.

Der blev holdt mange møder og der var stor aktivitet omkring byggeriet og allerede den 28. juli 1904 var forretningen klar til åbning. Den første uddeler hed Julius Larsen, hans søster blev senere ansat nogen tid i forretningen og hun nåede at deltage i brugsens 75 års jubilæum som 92 årig.

Nogle måneder efter brugsen åbnede blev der installeret en telefon, så det blev lettere at bestille varer, medlemmerne kunne også bruge telefonen mod betaling.

Brugsen var ikke blot et sted, man handlede, men også stedet man mødtes med andre helnæsboere, fik en snak og måske en aftale, og ved indgangsdøren hang et opslagsskab til meddelelser.

Brugsen fulgte udviklingen, fra varer i løs vægt til selvbetjening.

Efterhånden kunne de små brugser ikke konkurrere med de store supermarkeder, så Helnæs brugs måtte afslutte en epoke på 98 år i 2002. Den sidste uddeler forsøgte at køre en forretning videre i kæden ”Letkøb”, men der var for lille omsætning. Så fra 2004 er der ikke en helårs dagligvarebutik på Helnæs. Der har i flere omgange været afholdt loppemarked i bygningerne, der nu er i privat eje.

Nogle af oplysningerne er samlet af Ejgil Eskelund (uddelersøn).

Del denne historie på: