DEN GODE HISTORIE

7. marts 2022

Dreslette Lokalhistoriske Arkiv 

Arne Rasmussen

– fra de lokalhistoriske arkiver

Avernæs 

Køres der i bil fra Brydegård mod Helnæs, opdager man næsten ikke man passerer Avernæs, for det tager kun et par minutter at køre fra Feddet til dæmningen Langør. Men den godt 120 Hektar store halvø, omkranset af Helnæsbugten og Lillebælt  har en pragtfuld natur. 

I 1600 tallet var det Hagenskov der ejede Avernæs og her var der 2 gårde Nordengården og Søndergården De blev senere nedlagt. 

Ved udskiftningen i 1789 af jorden Dreslette Sogn, hvor hver gård fik sit eget jordtilliggende, boede der en opsynsmand på Avernæs, han fik et mindre jordstykke, men ikke på Avernæs men i Brunshuse. 

Efter Rybergs konkurs 1820 overtager staten Avernæs, og der oprettedes et stort fårehold, som eksisterede  de næste 50 år, her til var der en bolig og stald. 

Staten sælger 1851 Avernæs til Hans Hansen Brydegård, og her får hans to ældste sønner hver halvdelen, Hans får Ny Avernæs og Rasmus Gl. Avernæs, der måske får navnet gammel, da det bygges sammen med de bygninger der hørte til fåreholdet. 

I 1911 overtager Hans Brunings Hansen begge gårde, han var søn af Hans (søn, far og bestefar havde samme navn). Sammen med sin hollandsk fødte hustru Titia Brunings bygger de det slotsagtige hovedbygning med tårn på Gl. Avernæs.

De må sælge hele Avernæs i 1928, her blev Ny Avernæs med alt den dyrkbar jord købt af Ole Olesen han var en dygtig opdrætter af hesteracen Belgier. 

En af de næste ejere af Gl. Avernæs, var den dansk fødte engelske foretningemand Leo Garvin, der brugte slottet som sommer bolig. 

I dag er Gl. Avernæs hotel og konferancecenter.

Og på Ny Avernæs bliver der dyrket økologisk grøntsager. 

Del denne historie på: