Godt skrald-nyt: Nu kan du igen komme af med lo….i Haarby – moderne og fremtidssikret genbrugsplads åbner 3. maj

Haarby

29. april 2021

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Efter godt et års udbygning og renovering genåbner Haarby Genbrugsplads mandag 3. maj. Pladsen tilbyder nu langt større kapacitet, døgnåben zone og tager imod alle former for genanvendeligt affald.

Mandag 3. maj, kl. 10.00 genåbner Haarby Genbrugsplads
Fra mandag kan borgere og tilmeldte virksomheder atter aflevere deres genanvendelige affald i Haarby. Det kan de, når den renoverede og udbyggede genbrugsplads på Trunderupvej genåbner. Pladsen har det seneste år gennemgået en omfattende renovering og udbygning, sådan at den nu fremtræder som en helt ny plads med den kapacitet og fremkommelighed, der kendetegner en moderne og effektiv genbrugsplads. Det skriver Assens Forsyning i en pressemeddelelse.

Pladsen åbnede delvist 1. april, da Assens Forsyning A/S indviede den døgnåbne zone, hvor det er muligt at aflevere haveaffald og emballageaffald. Mandag åbner den øvrige del af pladsen, som tager imod alle andre former for genanvendeligt affald – heriblandt farligt affald, asbest, PCB-holdigt byggeaffald, elektronik samt jern og metal.

 • Vi glæder os meget til at åbne den indhegnede og bemandede del af pladsen, og ikke mindst til at tage imod de kunder, som det seneste år har været henvist til at benytte andre genbrugspladser i Assens Kommune. Vi er rigtig glade for den tålmodighed og forståelse, kunderne har vist i byggeperioden. Vi ser derfor frem til at byde dem velkommen på en moderne og langt mere hensigtsmæssig indrettet plads, siger drifts- og affaldschef Søren Rasmussen.

Større kapacitet og mere brugervenlig
Udover øget kapacitet og en mere brugervenlig indretning, er der etableret nye adgangsveje samt nye driftsbygninger til farligt affald, elektronikaffald, effekter til direkte genbrug og en maskinhal. Samtidig er den tunge og lette trafik skilt ad, sådan at kunderne så vidt muligt ikke møder lastbiler, der fragter affald væk fra pladsen.

 • Vi har i udbygningen og indretningen sigtet efter at skabe så brugervenlig og fremkommelig en plads som overhovedet muligt. Det har vi med skiltning, afstribning på adgangsveje og i øvrigt ved at indrette pladsen så intuitiv og tilgængelig som overhovedet muligt. Formålet har været at gøre det nemmere for borgerne at finde den rette container, så de nemt og hurtigt kan komme af med deres affald, tilføjer Søren Rasmussen.

Udover en brugervenlig og fremkommelig indretning, er pladsen fleksibel indrettet, sådan at den måde affaldet bliver modtaget og håndteret, løbende kan tilpasses – eksempelvis hvis der opstår behov eller lovkrav om yderligere sortering og genanvendelse.

Samlet plan for genbrugspladser
Udbygningen og renoveringen af Haarby Genbrugsplads indgår i den politisk besluttede genbrugspladsstruktur, som fastslår, at der i Assens Kommune skal være seks genbrugspladser med døgnåbne zoner. Herudover skal der etableres yderligere to pladser i områderne omkring Helnæs og Barløse (uden bemandet zone) til modtagelse af have- og emballageaffald. Assens Forsyning A/S arbejder på at gennemføre planen i sin helhed og næste større projekt bliver udbygning og renovering af Vissenbjerg Genbrugsplads. /hef

FAKTA

 • Haarby Genbrugsplads er beliggende Trunderupvej 3, 5683 Haarby
 • Efter omfattende udbygning og renovering genåbner pladsen, mandag 3. maj, klokken 10.00
 • Den renoverede og udbyggede genbrugsplads får større kapacitet og er mere brugervenlig. Den er samtidig delt i henholdsvis en døgnåben zone til haveaffald og genbrugeligt emballageaffald, samt i en indhegnet og bemandet zone til modtagelse af alle andre former for genanvendeligt affald
 • Pladsen er indrettet fleksibelt, så den kan imødekomme og håndtere fremtidige krav til sortering og genanvendelse af affald
 • Med genåbningen af Haarby Genbrugsplads, vender Glamsbjerg Genbrugsplads – gældende fra 3. maj – tilbage til dens sædvanlige åbningstider, ligesom pladsen ikke længere tager imod kemikalier og erhvervsaffald
 • Fremtidige åbningstider, Haarby Genbrugsplads:
  – Mandag-fredag: Kl. 10-18
  – Lørdag: Kl. 09-17
 • Fremtidige åbningstider, Glamsbjerg Genbrugsplads:
  – Onsdag og torsdag: Kl. 10-18
  – Lørdag: Kl. 09-17

Åbningstider for de øvrige genbrugspladser fremgår af www.assensforsyning.dk

Del denne historie på: