Fusion aflyst: Haarby siger nej tak til brugsen i Tommerup St.

Haarby/Tommerup St.

Af Lise Wolf – lw@folkebladet.net

Uro i baglandet og et regnskab i Tommerup, der var dårligere end forventet, har fået Superbrugsen i Haarby til at trække sig fra fusionsaftale. Tommerup står over for en uvis fremtid

Superbrugsen i Tommerup St. er med et blevet kastet ud i en uvis fremtid.

Det hed sig, at det var en ren bestyrelsesbeslutning, da Superbrugsen i Haarby, repræsenteret ved uddeler Martin Frost Jørgensen og daværende formand Majbritt Møllebjerg, trådte frem på et orienteringsmøde for medlemmer af Superbrugsen i Tommerup St., og sagde, at den noget større og økonomisk stærkere Haarby-forretning var klar til fusion og gav butikken i Tommerup St. tre år til at komme på ret køl økonomisk.

Men sådan skulle det ikke blive. Det var utilfredsheden på generalforsamlingen i Haarby for stor til.

– Der var en del murren på generalforsamlingen. Jeg kan lige så godt være fuldstændig ærlig og sige, at der ikke længere var fuld opbakning, siger Søren FriIs Kristiansen, der er nyvalgt formand i Superbrugsen i Haarby.

Søren Friis Kristiansen oplyser, at der var kritiske røster fra starten, men at alle i bestyrelsen skrev under på fusionsaftalen.

Det er blandt andet en underskriftindsamling i Haarby med opbakning til en ekstraordinær generalforsamling og kravet om en forklaring, der har fået bestyrelsen i Haarby til at ændre holdning.

– Jeg har som nyvalgt formand fået til opgave at holde sammen på foreningen, siger formanden, der beklager over for personalet, bestyrelsen og medlemmerne i Tommerup St.

– Jeg tænker meget på personalet, der havde glædet sig til lys for enden af tunnelen, siger han.

Underskud større end ventet

Det var ikke nogen hemmelighed, at der var meget røde tal på bundlinjen i Tommerup, men det endelige regnskab forelå først kort før generalforsamlingen der, og underskuddet var lidt større end forventet, påpeger Søren Friis Kristiansen.

Det var dog ikke underskuddet alene, der gjorde udslaget. Det var også strukturændringerne i Coop på nationalt plan, som er meldt ud de seneste måneder.

– Vi havde forventet at skulle drive butikken i Tommerup som en Superbrugsen, men så kom den nye struktur, og det så ikke ud til, at den kunne blive mere end en Brugsen, forklarer Søren Friis Kristiansen.

Mens Superbrugsen i Haarby ser ud til at køre videre, som om intet var hændt, ser det anderledes ud i Tommerup St.

Lige nu (i sidste uge red.) er der ingen, der ingen der kan svare på, hvor det ender.

Den situation, butikken står i – uden bestyrelse og uden forening – er ikke set tidligere i Coop-sammenhæng. Så på dagen for pressemeddelelsen fra Haarby var man stadig ved at finde ud af, hvilket ben, man skulle stå på.

Chok og skuffelse i Tommerup St.

Skuffede og chokerede. Sådan har de det lige nu i Superbrugsen i Tommerup St.

-Vi er først og fremmest chokerede, siger Peder Vester Henriksen, der var formand i den nu nedlagte bestyrelse. Han understreger, at han udtaler sig som medlem – og det altså også i en forening, der ikke længere eksisterer.

– Vi ved ikke, hvor vi står. Bestyrelsen er nedlagt, vi løber ikke fra noget, men ingen kan svare os på, hvor vi står. Coop kan heller ikke lige, hvad der er op og ned, som jeg fornemmer det, er de også overraskede og har heller ikke set det før så langt hen i forløbet. Der er ingen klarhed på, hvad juraen siger, vi ved ikke, hvilket ansvar vi har. Der er ingen fortilfælde, konstaterer han.

– Vi er skuffede, men allermest chokerede. Det er helt uhørt, at det kan ske, når vi har opløst vores forening. Vi fik jo ja til fusionen for fem måneder siden, vi har haft møde med brugsens arbejdsgiverforening og har kørt alt det juridiske igennem. I december fik vi at vide, at de havde drøftet det nogle gange, og at bestyrelsen havde sagt ja.

Fra Haarby lyder det, at regnskabet fra Tommerup først forelå kort før generalforsamlingen, men ifølge Peder Henriksen har såvel regnskab som årsrapport været tilgængelige siden 21. marts, en måned før generalforsamlingen.

– De har haft dialog med økonomisiden i Coop, fået prognoser og så videre og får så et årsregnskab, der er en kende dårligere en prognosen. Det er i mindre omfang, vil jeg sige. Vi har som bestyrelse skullet forholde os til, om vi skulle underskrive årsregnskabet, og det gjorde vi under forudsætning af fusionen. Det er også det, revisionen har forholdt sig til, og det samme gælder generalforsamlingen, siger han.

Uden bestyrelse er der heller ingen, der har mandat til at handle.

– Jeg kan ikke sige, at der ikke er en fremtid uden fusion, men risikoen er stor. Det er desværre lidt for spændende, specielt fordi, det er nået så langt, siger Peder Vester Henriksen.

– Jeg forstår dem fuldt ud, men der var ikke andre muligheder, siger Haarby-formand Søren Friis Kristiansen.

Hans egen holdning er, siger han, at man skulle have gennemført fusionen i betragtning af, at man var nået så langt i processen. 

I stedet kunne man om nødvendigt have truffet beslutning om at lukke, før de tre år var gået, som man i første omgang ville give Superbrugsen i Tommerup til at få rettet op på økonomien.

Del denne historie på: