DEN GODE HISTORIE

Haarby

Haarby Lokalhistoriske Arkiv

Ingrid Bundgaard og Gert C. Petersen

Linien 2 i Haarby

Flot herskabelig bygning, der ligger lige midt i Haarby by, som tidligere har været landinspektørbolig. 

Landinspektør H.P. Jacobsen startede sin landinspektørvirksomhed i 1889, og han indrettede bolig og forretning på Linien 2 i år 1900.

Hans søn Holger Jacobsen blev også uddannet landinspektør i 1919. I en periode var han beskæftiget forskellige steder bl.a. i USA og sidst i Matrikeldirektoratet. 

Holger Jacobsen indtrådte i faderes landinspektørpraksis og videreførte den til 1965. Holger Jacobsen var medlem af Assens Amtsråd 1945-1960. Han bestyrede Dreslette Sparekasses filial på adressen indtil 1960.

Landinspektørforretningen flyttede i 1964 til Butikstorvet i Haarby på grund af pladsmangel.

Herefter købte daværende Haarby Kommune bygningerne. Lokalerne har været brugt til dagcenter for kommunens ældre beboere. Legestue for børnehavebørn og som kommunal ungdomsklub.

Stifter af Montana Møbler, Peter Lassen og kunstneren Bjørn Nørgaard havde på et tidspunkt planer om at tilbygge og overbygge huset med et aluminiums gitter kaldt ”Net Ball”. Projektet blev aldrig til noget. 

REMA 1000 havde kig på grunden, da de i sin tid skulle etablere butik i Haarby. Det lod sig ikke gøre bl.a. på grund af manglende tilladelse til ind- og udkørsel til Linien. Det blev i stedet på Postvænget 1 i Haarby, at de åbnede butik 9. november 2017.

I dag rummer bygningen Linien 2, kaldet KULTURLINIEN, lokaler for Haarby Lokalråd og Haarby Handelsstandsforening. 

Del denne historie på: