Grundlovsfejring på Hjemstavnsgården 5. juni

Gummerup

Grundlovsdagen den 5. juni er værd at fejre og bliver det på Hjemstavnsgården, Klaregade 23, Gummerup klokken 13.00-16.00. 

Dagen begynder med frokost og fællessang.  Klokken 15 taler Assens’ borgmester Søren Sten Andersen (V) om kommunens fremtid og byjubilæet. Der rundes af med kaffebord. 

Af hensyn til traktementet er det nødvendigt med bindende tilmelding til Inger Lund som sms på 29270575 eller pr. mail: 

in47lu@hotmail.com

Det koster 75 kroner at deltage i grundlovsfejringen.

Del denne historie på: