Vejen banes for handelscenter i Grønnemose

Grønnemose

Af Lise Wolf – lw@folkebladet.net

Nyt handelsområde i kommunens nordvestlige udkant skal aflaste de større byers bymidter. Politikkerne har nikket til et tillæg til kommuneplanen.

Det er ikke et nyt Rosengårdcenter, der er på tegnebrættet, men beboerne i Grønnemose og alle dem, der passerer forbi på hovedvejen har udsigt til et nyt handelscenter i Assens Kommunes nordvestlige udkant.

Vi har tidligere hørt, at Rema1000 var interesseret i en placering der, og det kommuneplantillæg, der nu skal udarbejdes skal da også bane vejen for en dagligvarebutik på 1200 kvadratmeter og et antal såkaldte udvalgsvarebutikker. Når servicecentret med McDonalds medregnes, er der tale om et samlet areal på godt 30.000 kvadratmeter.

Hvilke butikker, der har vist interesse, forlyder der ikke noget om. Udvalgsvarer dækker bredt diverse varige forbrugsgoder som beklædning, radio, tv og elektronik og møbler, men også byggemarkeder, havecentre og bilforretninger.

Med en placering ved Grønnemose, kan man aflaste bymidterne i Middelfart og Odense og i mindre grad Assens og Aarup, fremgår det af referatet for det seneste møde i Miljø-, Teknik- og Planudvalget. Derfor benævnes området, der dels dækker et areal i forlængelse vest for serviceområdet med blandt andet McDonalds samt et areal på hjørnet af Gl. Hovedvej og Bogensevej – aflastningsområde. I et aflastningsområde er der gerne tale om butikker af en størrelse, der gør det svært at placere dem i bymidterne.

Fra erhverv til handel

Når der skal laves et tillæg til kommuneplanen for at realisere ønskerne om handel på stedet, skyldes det, at området er udlagt til erhvervsformål og ikke detailhandel i kommuneplanen. I den forbindelse skal kommunen også gøre rede for kundegrundlag og opland, vurdere om der er behov for nye butikker, og hvilke konsekvenser det kan få for eksisterende handel.

Forud for udarbejdelsen af tillægget til kommuneplanen, der muliggør detailhandel i området, vil der være en foroffentlighedsfase på et par uger, hvor der bliver mulighed for at komme med ideer og forslag til, hvordan områdetskal udformes.

Flere boliger kan være på vej

Assens Kommune har fået henvendelser om udlæg af et område i Grønnemose til tæt-lav bebyggelse, dog er den endnu ikke blevet præsenteret for konkrete projekter.

Men nu bliver de første skridt taget til, at Grønnemoses udvikling ikke kun kommer til at udspille sig inden for handel og erhverv, men også giver plads til at flere mennesker kan slå sig ned der.

Der er konkret tale om et areal på 15,4 hektar, der støder op til den nordvestlige del af Skolevej. Arealet ligger i landzone men op ad eksisterende boliger.

Med et tillæg til kommuneplanen kan man fastslå, at her skal der være boliger, men det kræver en lokalplan, før et eventuelt byggeri kan gå i gang.

Som det gælder for det nye handelsområde, vil der også i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillægget for boligområdet være en foroffentlighedsfase på to uger, hvor der bliver mulighed for at komme med ideer og forslag til udformingen af området. 

Del denne historie på: