Udbygning af Fynske Motorvej går op i gear

Grønnemose

4. april 2021

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Udbygningen af den sidste etape af Fynske Motorvej mellem Nørre Aaby og Gribsvad har været i gang i det små siden november 2020. Fra starten af april udvides vejarbejdet, så det strækker sig over sammenhængende cirka 10 km.

Nr. Aaby, Ejby, Aarup og Gribsvad

  • Vi har siden november 2020 arbejdet på at forlænge de broer, der fører kommunevejene under motorvejen. Det har trafikanterne på motorvejen oplevet som pletvise vejarbejder med en hastighedsnedsættelse til 80 km/t. Nu bliver der et 10 km langt vejarbejde, hvor hastigheden er 80 km/t hele vejen, siger Mike Boesen, seniorprojektleder i Vejdirektoratet.

I dagene efter påske starter Vejdirektoratets entreprenør, M. J. Eriksson, med at lave en trafikomlægning, så trafikanterne kommer ind og kører i to smalle kørespor i hver retning, skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Vejarbejdsstrækningen

I østgående retning vil der blive arbejdet fra rasteplads Lillebælt Syd og kort forbi den tidligere rasteplads Ålsbo Syd, mens strækningen i vestgående retning er en smule kortere. Der er det igen fra kort før rasteplads Ålsbo Nord frem til rampeanlæg 57 ved Nørre Aaby.

Trafikale konsekvenser

På vejarbejdsstrækningen bliver nødsporet inddraget til arbejdsareal til entreprenøren, og strækningen omstribes, så der bliver to smalle kørespor i hver retning.

På grund af de smalle spor og vejarbejdere tæt på trafikken sættes hastigheden ned til 80 km/t. Det skal være med til at sikre, at det er sikkert for både trafikanter og vejarbejdere at færdes på og tæt op ad motorvejen.

  • Vi forventer ikke, at vejarbejdet giver anledning til de store gener for trafikanterne. Vores beregninger viser, at det ikke skulle give anledning til kødannelse, men rejsetiden på de 10 km vil forlænges med cirka. 3-4 minutter, siger Mike Boesen.

I forbindelse med vejarbejdet opsætter Vejdirektoratet smiley-tavler, så trafikanterne løbende får en indikation af, hvor langt der er tilbage af vejarbejdet. Ligeledes er der opsat trafikovervågningskameraer på strækningen, så Vejdirektoratets Trafikcenter i København kan følge trafikken tæt og sikre fremkommeligheden via hurtig hjælp i forbindelse med hændelser på vejen. Det skal forbedre forholdene for bilisterne, mens motorvejsstrækning udvides.

Sammenlignet med den seneste udvidelse af strækningen Odense V – Gribsvad vælger entreprenøren nu at arbejde på en kortere motorvejsstrækning med vejarbejder ad gangen. Det giver en fordel for trafikanterne.

Del denne historie på: