Trekanten i Grønnemose sat til salg

Grønnemose

22. april 2021

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Assens Kommune har netop udbudt erhvervsarealet ”Trekanten” på Bogensevej 51 i Grønnemose til salg.

Arealet udgør ca. 127.296 kvadratmeter landbrugsjord og er omfattet af lokalplan e31, som udlægger arealet til industriområde i Grønnemose.

Tidsfristen er sat til 18. maj klokken 12.

  • Når vi har udbudt jorden til salg, er det en konsekvens af den beslutning, som byrådet tog for et par måneder siden med stemmerne 28 for og 1 imod – nemlig at udbyde grunden til salg på baggrund af en konkret henvendelse, siger borgmester Søren Steen Andersen (V) til Folkebladet.

Måtte der komme henvendelser på baggrund af udbuddet, vil den/de blive behandlet.

Hvis ikke Assens Kommune får henvendelser – som fører til salg – vil kommunen til den tid tage stilling til, hvad der så skal ske.

Inge Bünning, formand for Rørup Sogns Lokalråd, deltog i tirsdag i et dialogmøde med repræsentanter fra Assens Byråd og har på baggrund af det en forventning om, at byrådet vil indgå i en dialog om anvendelsen af Trekanten med RØST og Rørup Sogneforening.

Byrådsmedlem Poul Poulsen (R), som bor i Rørup, var det enlige byrådsmedlem, der stemte i mod udbuddet, siger om offentliggørelsen af udbuddet.

  • Hvis kommunen får en seriøs henvendelse, er løbet kørt. Så kan vi råbe og skrive lige så tosset som vi vil.
  • Hvis kommunen ikke får solgt grunden, ser jeg tre scenarier:
  1. at udbuddet bliver forlænget
  2. at kommunen indgår i dialog med lokalbefolkningen om en ændring af områdets status og får lavet en lokalplan, der muliggør udstykning af parcelhusgrunde
  3. at der ikke sker noget som helst.

Del denne historie på: